Open Space Collective
0
 
 

Новите решения се раждат чрез активно включване на разнообразни хора


Устойчивите проекти се случват чрез истински ангажирани екипи

 
photo-1472289065668-ce650ac443d2.jpg

Ангажиране чрез участие

Устойчивите и успешни организации са тези, които активно ангажират и въвличат своите служители - с експертни идеи, във вземането на решения и дори с генерирането на вътрешни предприемачески проекти. Това им помага да достигнат до колективната интелигентност на екипите, да са по-гъвкави и иновативни и да запазят конкуретно предимство.

Работа със съмишленици

Работим с хора, общности, бизнеси и организации, които допринасят за по-добро качество на живот, носители са на промяна и търсят и прилагат нови модели на работа и сътрудничество.

практичен подход

Вярваме, че за да работят по-добре организациите имат нужда от:

  • Активно въвличане на служители и партньори; 

  • Стратегическо структуриране на работата;

  • По-смислени и продуктивни работни срещи, семинари и конференции;

  • Включване на разнообразни гледни точки и заинтересовани страни в проектите;

  • Предприемаческо мислене и нагласи в екипите си.

 

Прилагаме доказано ефективни методи за включване и ангажиране


Предизвикваме традиционните модели на планиране и управление на проекти

 

photo-1472289065668-ce650ac443d2.jpg