За нас

Ние сме колектив от практици в разнообразни и взаимодопълващи се сфери, обединени от обща идея. Част сме от екипа въвел практиката на Art of Hosting в България през 2013 г. и възприемаме като лична кауза разпространението на методите и идеите на международната мрежа в местния контекст.

 

Антон Вълков

Антон Вълков има 10-годишен международен опит като консултант, предприемач и мениджър на проекти в сферите на младежките дейности, устойчивото развитие и организационната промяна. Живял и работил с разнообразни проекти в Европа и Латинска Америка, той допринася с широк спектър от умения и перспективи свързани с организационното развитие, груповата динамика и стратегическото планиране. Водещ практик на мрежата Art of Hosting в България, автор и водещ на редица обучителни формати. През 2014 г. се завръща да живее в родния си Пловдив, където е един от създателите на пространството Отсреща. Антон притежава бакалавърска степен по счетоводство и контрол от Стопанска академия “Д. А. Ценов” в Свищов и магистърска степен по лидерство за устойчиво развитие от Технологичния институт Блекинге в Швеция.

Контакти: LinkedIn | Twitter | Email

 

Анна Димитрова

Анна Димитрова работи в пресечната точка на бизнеса и социалното въздействие вече над 10 години като ръководи и консултира амбициозни проекти във Франция, Англия и Египет. Анна прилага методите на участието в работата си както с големи компании (PwC Египет) и международни организации (GIZ, Европейска комисия), така и със стартиращи предприемачи и общности. От 2013 г. работи с водещи инкубатори за социални предприемачи в Лондон и Кайро по изграждането на по-добри процеси и услуги. Директно подкрепя и общо над 20 стартиращи социални предприемачи в стратегическото им развитие. Анна е практик в мрежата на Аrt of Hosting от 2012 г. и активно допринася за въвеждането на практиката в България. Анна има бакалавърска степен по политология от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистърска степен по социална икономика и предприемачество от Université Lumière Lyon 2.

Контакти: LinkedIn | Twitter | Email

Свържете се с нас, в случай че имате идеи за съвместни дейности и проекти!