Back to All Events

Форум Ангажиране: Как създаваме култура на ангажираност и участие в организациите?

Доколко е подготвена вашата организация за бъдещето?

  • Успешни организации ще бъдат само тези,  които активно ангажират и въвличат своите служители и партньори.

  • Единствените организации, които ще привличат и задържат поколенията Y и Z са тези, които създават усещане за смисъл и условия за вътрешно предприемачество (intrapreneurship).

  • Устойчивите организации ще бъдат тези, които имат положително социално и екологично въздействие и автентично въвличат разнообразни заинтересовани страни в процеса си на работа.

Бъдещето е тук. Подготвени ли сте за него?

Предизвикателствата във външната среда и вътре в организациите нарастват и ни поставят пред нуждата от трансформация и адаптация. За да е устойчива тази промяна, ключов фактор е ангажирането на възможно най-голям брой и разнообразни служители и заинтересовани страни в различните етапи на планирането и осъществяването й.

  • Как разчупването на йерархиите и участието на хората във взимането на решения и планирането може да подобри качествено резултатите?

  • Кои са практическите стъпки, които можем да предприемем, за да насърчим активността и участието на служителите в организациите ни?

  • Има ли начин да ангажираме всички в организацията - от директора до обслужващия персонал, за да постигнем истински устойчива промяна?

  • Кои са вдъхновяващите бизнес примери от България за ангажиране на екипите?

В тази среща на пионерите в областта ще потърсим отговори на тези и още въпроси на практика. Ще изследваме кои са малките стъпки към големите промени като активираме колективната интелигентност, за да изведем  добрите практики за въвличане и ангажиране на хора и да създадем иновативни подходи и сътрудничества.

Предварителна програма:

09:30 Пристигане и сутрешно кафе

10:00 Начало и представяне на участниците

10:30 “Участието като двигател на успеха” - въведение от Open Space Collective

10:45 Истории за успешно въвличане на хора - интерактивен дискусионнен панел*

11:30 Рефлексия 

12:00 Лек обяд и нетуъркинг

13:00 “Кои са практиките, които помагат на бизнеса ефективно да въвлича хората за постигане на устойчиви резултати?” - споделяне на опит между всички участници (World Cafe)

15:00 Обобщени, check-out и нетуъркинг

Дата: 27 септември; 09:30-15:30

Място: Бетахаус София

Цена за участие: 120 лв. (с ДДС)

Регистрация: https://goo.gl/forms/1GIGKkRGJ33I5Mlu2

*Имената на всички участници в дискусионния панел ще бъдат обявени скоро

Партньори: Eudaimonia Solutions, СТООС Нетуърк България, Speak to Inspire