Art of Hosting

е високоефективен начин за намиране и насърчаване на колективната интелигентност и способността на групите и екипите да се самоорганизират. Като практици на международната общност използваме цялостен набор от инструменти и подходи за промяна чрез участие, като се ангажират групи и екипи в смислени разговори, стимулират се автентичното сътрудничество и общи действия.

SOCIAL LABS

е подход за решаване на комплексни проблеми, чрез който представители на различни сектори се обединяват около системна и експериментална работа по даден казус.

The Natural Step

 е модел за планиране и действие за по-екологично и социално устойчиви бизнеси, общности и градове, който се базира на стриктни научни принципи и активно участие на заинтересовани страни.