6 начина да постигнем бизнес успех чрез сътрудничество

Златина Цветкова

Преди две години започнах работа по проект в Копенхаген, който търсеше отговор на следния въпрос - как споделените офис пространства подпомагат ученето и развитието на хората, които ги обитават? За да разваля изненадата, ще ви кажа заключението отсега - подпомагат ги като създават екосистема от предприемачи, бизнеси и институции, които си сътрудничат активно и по начин, по който всички печелят, научават нови неща и се чувстват като част от общност.

 

Нека ви разкажа за KPH (Copenhagen Project House). Това е общност от предприемачи, иноватори и хора на изкуството, която се е развила по естествен начин, в едно от най-уникалните офис пространства в Копенхаген.

 

Всичко започва с партньорство между общината и няколко малки неправителствени организации, които решават да оползотворят празна сграда в сърцето на града. В района вече са базирани няколко арт проекта, други неправителствени организации, разпилени офиси на малки стартиращи фирми и множество кафенета изпълнени с иновативни и талантливи хора, работещи на компютрите си. Вместо да вземат еднолично решение за съдбата на сградата, общинарите решават да поканят представителите на всички тези местни инициативи и да вземат решение заедно с тях.

 

В покана за еднодневна среща, те им задават въпроса “Как да изградим пространство, което да бъде ценно за обитателите на района и да ни помогне да се развиваме заедно?”. Срещата въвлича всички тези творци, предприемачи, студенти и организации в конструктивен диалог за ползите и възможностите, които едно подобно пространство предоставя. Много от методите, които използват, за да създадат този разговор, са методите, които можете да срещнете в практиката The Art of Hosting, или лидерство на участието.

 

В резултат от срещата се създава коуъркинг пространството КРН, което предлага творческо, спокойно и удобно място за работа на множество проекти, инициативи, стартиращи бизнеси и творци. Повечето участници в срещата поемат роля в разработката на пространството, допринасят с разпространяване на идеята, търсене на финансиране, дизайн, влагат време и усилия в управлението на мястото и търсенето на наематели.

 

От еднодневна среща и едно свободно пространство се заражда жива общност от социални предприемачи и иновативни инициативи. Тъй като пространството разчита на инициативата и организацият на неговите обитатели, скоро се оказва, че за много неща споделената отговорност е ничия отговорност. Наемателите намаляват, пространството запада, хората работещи там се оказват често несериозни и хаотични. Идеята за общност, която се развива, подкрепя и разраства, общност от хора поемащи инициатива и стартиращи бизнеси все още е там, но не е отразена в начина, по който КРН съществува.

 

По това време работех по проект за развитие на общностите в коуъркинг пространствата в Копенхаген и попаднах в КРН. Това, което открих е пространство изпълнено с добри намерения и идеи, но липса на уменията нужни да поддържат една общност жива в дългосрочен план.

 

Предложих да направим отново среща на общността в и около КРН, този път около въпроса “Как да поддържаме и развиваме КРН по начин, който е смислен и устойчив за цялата общност?”. Почти всички членове на пространството се присъединиха, както и много от партньорите и заинтересованите организации извън него. Колективът от участници в срещата създаде рамка, която позволяваше на общността да се развива и усвои практиките, които осигуряват свобода и самоорганизация, инициатива и продуктивност в дългосрочен план.

 

Ето някои от уроците, които научих от тази история:

 

  1. Хората се ангажират с неща, в които виждат полза и смисъл - ако искаме клиентите, служителите и партньорите ни да ни дадат времето и ресурсите си, трябва да ги ангажираме в разговор за това какво е важно и смислено за тях и за нас. Това прави общината в Копенхаген, когато решава да оползотвори празната сграда, и в отговор получава участието и ангажираността на множество от хората, които кани да споделят мнения и идеи.

  2. Хората се чувстват съпричастни към неща, в чието създаване са участвали - Колкото по-рано ги приобщим към идеята си, толкова по-отдадени на нея ще бъдат те. Членовете на КРН говореха за пространството като за втори дом и което те са създали. Те не биха сменили офиса си в КРН с друг, защото никъде другаде не биха чувствали тази принадлежност.

  3. Партньорства, иновация и промяна се пораждат в разговори между хората - ако целим това, тогава най-добре да създадем повече възможности за разговори, да се уверим, че тези разговори са фокусирани, ценните идеи са запазени и са предприети действия по тях. КРН започва да

  4. Растежът и развитието са резултат от споделяне, доверие и питане - предприемачите се учат от други предприемачи, бизнесите имат полза да си взаимодействат с други бизнеси (дори с конкурентните на пръв поглед), личностите се изграждат, общувайки с други личности. Никой не е успял в изолация, недоверие и потайност. Една от основните ценности, които членовете на КРН споделиха е, че има диалог, доверие и желание да си помагат и да се учат един от друг. С малко структура ефектът от това се увеличи многократно.

  5. Общностите са безценен източник на идеи, ресурси и синергии, но те изискват поддръжка, грижа и развитие  - малко общности съществуват успешно без да имат минималните рамки, които да ги държат в едно цяло - тези рамки са например пространството, темите, инициативата, лидерството, членовете. Поддържането на жива общност не е еднократно действие, то изисква системи, които редовно да въвличат и ангажират членовете на общността в смислени за тях действия. Затова един от най-големите успехи на КРН беше да създаде пространство за месечни срещи, чиито теми са движени от общността, но организацията се поема от управлението на пространството.

  6. Един бизнес е успешен ако успява не само да генерира печалба, но и когато успява да се справи с неизвестността на средата, да се променя с времето и обществото, да остава смислен и релевантен за клиентите и партньорите си. Това може да се постигне само ако този бизнес е в постоянен диалог с всичките организации и личности, с които си взаимодейства и ако се съобразява с това какво е ценно и смислено за тях. В момента, в който отидох в КРН за първи път всички дейности бяха ориентирани навътре в общността и малко от тях всъщност ангажираха външни партньори. Това беше причина пространството да е изгубило връзка с реалността и нуждите на средата, в която съществува. Когато ангажирахме в разговор за развитието на мястото не само обитателите му, но и външни организации, ние си сверихме часовниците и добавихме процес, който регулярно да включва различни външни партньори в дейностите на пространството.

---

Златина Цветкова е част от екипа на международното обучение Art of Hosting 2017, което ще се проведе в София на 2-4 юни и ще изследва в дълбочина темите за сътрудничеството за създаване на по-смислена работа.