"Ако не знаеш къде отиваш, всеки път ще те заведе до там"

Често екологичните и социални мерки в компаниите и организациите се възприемат като нещо допълнително, работа на ПР отдела или еколозите и не съвсем свързани с основния бизнес. Това се случва защото устойчивото развитие не е част от дългосрочната визия на организацията, а към него се поглежда чак когато ни притиснат регулациите или пък самият пазар (или на някой му се стори, че е модерно). Можем ли да действаме по-стратегически и превантивно, а не да потушаваме пожари или да правим благотворителни акции, които нямат общо с основната ни работа?

 

Накъде отиваме?

"Ако не знаеш къде отиваш, всеки път ще те заведе до там." - Алиса в страната на чудесата

Когато помислим за това как искаме да изглежда организацията ни след 10 или 15 години и обърнем внимание на големите тенденции, които ни влияят, можем да начертаем ясен път на развитие, който да ни помага да приоритизираме и да останем фокусирани. Няма нищо ново в това фирмите да чертаят дългосрочна визия - но въпреки че отдавна се говори за това са малко примерите за визии, които се ползват за нещо повече от качване на сайта. Още по-малко са тези, които специално се фокусират върху това как  големите теми влияят на работата им (например неизбежната промяна в поколенията и нагласите, увеличаващи се цени на ключови ресурси, технологични и законови промени) при определяне на визията и стратегията. Не е ли по-смислено да отделим време и да напаснем визията си за организацията с по-голямата картина, за да сме по-адаптивни и да имаме свободата да се развиваме в избраната от нас посока. До голяма степен това е и устойчивостта в контекстта на организациите - да определят къде искат да стигнат в дългосрочен план, като вземат предвид цялостната система, в която оперират.

 

Поставяне на ясни приоритети!

Оттам нататък изборът на конкретни стъпки и мерки е сравнително лесно начинание. Ние използваме три лесни въпроса за оценка на мерки:

1. Стъпка ли е тази мярка във вярната посока (изпълнението на дългосрочната визия)?

2. Може ли тази мярка да бъде основа за други мерки, които я надграждат?

3. Има ли разумна възвръщаемост на инвестицията (от време, пари, усилия)?

По този начин устойчивото развитие става неизменна част от работата ни и няма нужда от изкуственото разделение на "устойчивите"/КСО/екологични планове от основната бизнес стратегия.

До колко е подготвена вашата организация за бъдещето?


Темата за визията и приоритизирането на действията ще разгледаме в семинара "Устойчивост в действие" по модела на швеската организация The Natural Step за първи път в България на 1-2 март.

Open Space Collective