Разбираемо и практично за устойчивото развитие

Чудите ли се защо въпреки всички конкретни научни факти и доказателства за екологични и социални предизвикателства, разговорът за устойчивото развитие все още звучи отнесено, теоретично и някак далеч от ежедневните ни работни проблеми и задачи?

Най-популярното определение за устойчивото развитие го описва като развитие, което задоволява потребностите на настоящето, без да пречи на бъдещите поколения да задоволяват своите потребности. Това звучи прекрасно, но как можем да го използваме в бизнеса или неправителствения сектор, когато вземаме решения? Има ли възможност за по-конкретна и практически приложима дефиниция и подход, които да подпомагат взимането на устойчиви решения?

Именно към това се стремят шведските учени и бизнес лидери, които стоят в основата на модела The Natural Step (“естествената стъпка”), който предлага на организациите проста, научно обоснована и практически приложима дефиниция на устойчивото развитие. Тя е основана на принципи, които помагат на организациите да сравняват различни решения и подходи за екологични и социални мерки, така че да не се лутат сред многото информация, но и да гледат стратегически, вместо да се обвързват с едно единствено решение (например - “Слагаме слънчеви панели и вече сме ‘еко’”).

Освен основни принципи за екологична и социална устойчивост, The Natural Step предлага и подход за осъществяване на промяната, чрез ангажиране на възможно най-много и разнообразни заинтересовани страни, използвайки иновативни инструменти за бизнес планиране и вече познатите в България методи на Art of Hosting. Едно е да знаеш какво трябва да се направи, съвсем друго е да успееш да въвлечеш повече хора в изпълнението му в дългосрочен план и да осигуриш възвръщане на инвестициите.

Това, което ни привлича най-много в The Natural Step е системният подход и съчетанието на “голямата картина” с конкретиката на действието, както и разбирането за важността на подхода към промяната не като нещо, което налагаме на другите, а като общо начинание с участието на всички. Моделът ни дава рамка за осмисляне на многообразието от теми в устойчивото развитие и ни помага да сравняваме плановете си спрямо обективни принципи, както и общата визия на организацията, в която работим или ръководим.

Антон Вълков