Проекти

Weekend 2.png

Отучилище

Отучилище е серия от алтернативни обучения, които развиват знания и умения за започване и развитие на устойчиви проекти и инициативи. Фокусът на обученията ни е в участието, анагажирането на заинтересовани страни и работата и планирането в комплексна среда.

  • Уикенд за вътрешни предприемачи, юли 2016
  • Уикенд за вътрешни предприемачи 2, октомври 2016
  • Работилница по дизайн на процеси, ноември 2016

#дизайн на обучения; #дизайн и провеждане на събитие

Egypt.jpg

Collaboration Learning Lab

11.2016 | Кайро

Дизайн и провеждане на 3-дневна лаборатория, изследващи начини за сътрудничество между неправителствения сектор, компаниите и институциите в Египет в контекста на комплексната и бързопроменящата се среда след Революцията.

Партньори: Misriyaty, Process Makers, Living Wholeness Institute

#дизайн на процеси #дизайн и провеждане на събития

Вътрешнофирмено обучение по предприемачество за Салвис Фарма оод

Дизайн и провеждане на тридневно обучение по вътрешно предприемачество (intrapreneurship), ангажиране и планиране в комплексна среда за служителите на Салвис Фарма ООД.

#дизайн на обучения; #дизайн и провеждане на събитие

AuditCafe.JPG

Одитно кафене

Дизайн и провеждане на две интерактивни събития за бъдещето на професията на вътрешните одитори по метода Open Space Technology.

Партньори: Българска конфедерация за иновации, Audit Innovation Lab

#дизайн и провеждане на събитие

IMAG5265.jpg

Дизайн и провеждане на срещи на Индустриален Клъстер Електромобили

Дизайн и провеждане на срещи-дискусии на първата по рода си инициативна група за "Устойчива система за подготовка на кадри за Електрическата мобилност". 

Партньори: Индустриален Клъстер Електромобили (ИКЕМ)

#дизайн и провеждане на стратегически срещи

Entrepreneurship in the emerging paradigm

 2014 - 2016 | Пловдив

Проектът изследва практики и инструменти за устойчивост на социални предприемачи чрез обмен на добри практики на предприемачи от 7 европейски държави. Откритията са представени на събитие в Пловдив през септември 2016.

Партньори: Програма “Еразъм+”, Symbiose Gemeinschaft, Web of Life, Holon, Resonanz Austria

#дизайн на процеси #дизайн и провеждане на събитие

Izkustvoto3.JPG

Изкуството да водим с идеите и творчеството си

10.2015 | Пловдив

Форумът събира предприемачите в Капана и цели да свърже творческото начало на артиста с уменията необходими му за да води успешен бизнес.

Партньори: Общинска фондация „Пловдив 2019“

#ангажиране на заинтересовани страни #дизайн и провеждане на събитие

Roditeli.png

Дизайн и провеждане на стратегически срещи на Асоциация Родители

Дизайн и провеждане на серия от стратегически срещи за преосмисляне на мисията и визията на оргазанизацията, както и ролите на хората в нея.

#дизайн и провеждане на стратегически срещи

World Cafe Plovdiv 2019.jpg

Работилница Building up/with Community

Дизайн и провеждане на дискусия по метода Световно кафене (World Cafe) в рамките на международната работилница за трансформация на квартал Столипиново в Пловдив Building up/with Community.

Партньори: Общинска фондация “Пловдив 2019”

#дизайн и провеждане на събитие

15192585_1339909699373958_1048077585743170648_n.jpg

Панаир-Изложение на Читалищата

Дизайн и провеждане на дискусия по метода Световно кафене (World Cafe) в рамките на Панаир-Изложение на Читалищата, част от ФОРУМ 2019 – платформа от информационни семинари и събития с основен фокус проектът „Пловдив – Европейска столица на културата (ЕСК) 2019“. .

Партньори: Общинска фондация “Пловдив 2019”

#дизайн и провеждане на събитие

European Commission.jpg

Senior Entrepreneurs: Best practices exchange laboratory

06.2015 – 10.2016 | Лондон, Барселона 

Дизайн и провеждане на две 2-дневни лаборатории за обмен на добри практики между представители на държавни институции, малки и средни предприятия и граждански организации, организирани от EASME, Европейска комисия.

Партньори: EASME, Европейска комисия; Positive Development; Process Makers

#дизайн и провеждане на събитие

AoH BG 2.jpg

Международни обучения по методите на Art of Hosting

 05.2013 и 06.2014 | България

Планиране, организация и провеждане на първите две международни обучения по методите в България.

Партньори:  водещите международни практици Maria Scordialos, Mary-Alice Arthur, Marc Levitte, Marjeta Novak.

#дизайн и провеждане на събитие #ангажиране на заинтересовани страни

Izkustvotot2.JPG

Обучения Устойчив бизнес по шведски

Серия от обучения в Пловдив по методологията The Natural Step за малки и средни бизнеси, практическо прилагане на рамката с реални казуси от участниците.

Партньори: Отсреща

#дизайн на обучения #устойчиво развитие

535560_579142602098959_1445207928_n.jpg

Процес по редизайн на инкубатор за социални предприемачи

2014-2016 | Кайро

Провеждане на серия от работилници (workshop) с екипа на организацията, предприемачи и партньори, както и индивидуални дискусии и интервюта с цел подобряване на вътрешните процеси на организацията и с изготвянето на нов модел за подкрепа на предприемачите.

Партньор: Nahdet el Mahrousa

#дизайн на процеси #дизайн и провеждане на събития