консултиране

Помагаме на организациите да планират, подготвят и осъществят проекти, чрез ефективни процеси и стратегии за активно участие на разнообразни заинтересовани страни - служители, партньори, клиенти, съмишленици и други. Още информация...


Дизайн и водене (hosting) на срещи, процеси и събития

В нашата практика използваме термина "hosting", което буквално означава "да бъдеш домакин". Когато сме домакини се фокусираме върху минималната необходима структура, която да позволи на хората да участват, без непременно да насочваме процеса към предопределен резултат. Работим за формулиране на въздействащи въпроси, които да отключат нови идеи, споделяне и достигане до ефективни решения. Влизаме в ролята на домакини на еднократни срещи на отделни екипи, както и в по-дългосрочни процеси на включване на заинтересовани страни около даден казус.

Работим и  с организатори на семинари и конференции, които целят да допълнят лекционната програма с елементи на активно участие на публиката. Създаваме “пространства”, в които ролите на лектори и участници се размиват и се раждат смислени разговори и иновативни решения около зададената тема. Още информация...


обучения

Предлагаме отворени обучения и обучения за екипи, които развиват знания и умения за започване и развитие на устойчиви проекти. Фокусът на обученията ни е в участието, анагажирането на заинтересовани страни и работата и планиране в комплексна среда. Още информация...


пишете ни ако имате идеи за съвместни проекти