Вярваме, че устойчивите решения в бизнеса и обществото се раждат, когато по умен начин са включени гледните точки на разнообразни заинтересовани страни. Разглеждаме включването като дългосрочен процес, който изисква ясна стратегия, подготовка и ефективни методи за работа с хората.

Прилагаме цялостен подход, а не еднократно включване. Работим с доказани методи на участието и заедно с групите достигаме до конкретни действия и изграждаме капацитета на екипите, за да може промяната да е устойчива.

Стигаме до същността на сътрудничеството и екипната работа, отвъд сложните теории, дългите обучения и скъпите инструменти. Работим с практични подходи и конкретните ежедневни въпроси на групите. Същевременно държим фокуса върху голямата картина и дългосрочната устойчивост. За нас са важни не само постигнатите резултати, но и връзките и новите отношения, които се изграждат между хората.

Не сме привързани към готови модели, които прилагаме механично, a работим с това, което е живо в конкретния контекст, използваме т.нар. emergent design. Някои от подходите, с които работим включват:

Art of Hosting

е високоефективен начин за намиране и насърчаване на колективната интелигентност и способността на групите и екипите да се самоорганизират. Като практици на международната общност използваме цялостен набор от инструменти и подходи за промяна чрез участие, като се ангажират групи и екипи в смислени разговори, стимулират се автентичното сътрудничество и общи действия.

SOCIAL LABS

е подход за решаване на комплексни проблеми, чрез който представители на различни сектори се обединяват около системна и експериментална работа по даден казус.

The Natural Step

 е модел за планиране и действие за по-екологично и социално устойчиви бизнеси, общности и градове, който се базира на стриктни научни принципи и активно участие на заинтересовани страни.