Back to All Events

Ефективни работни срещи | Обучение по заявка

Темата за начина, по който се срещаме, е централна за нашата работа. Ето защо, предлагаме това практическо обучение постоянно - при заявка от участници. 

Фокусът на обучението е върху усвояването на практични инструменти и методи, с които да планираме, провеждаме и обобщаваме ангажиращи срещи, които водят до устойчиви резултати. То е изцяло практически насочено и представя ефективни методи за ангажиране като дизайн на процеси и лидерството на участието (Art of Hosting). В обучението предизвикваме традиционните модели на водене на срещи и работим с конкретни казуси от участниците. Независимо дали става дума за ежеседмичната среща на екипа, голяма конференция, събитие или обществена дискусия, разглеждаме общи принципи за по-добра комуникация и въвличане на участниците и много конкретни стъпки, които всеки може да приложи непосредствено след обучението.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО?
- Мениджъри на екипи и проекти
- Специалисти по човешки ресурси
- Обучители, преподаватели, фасилитатори
- “Вътрешни” предприемачи
- Представители на НПО и обществени организации
- Предприемачи

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?
- Знания и умения за подготовка, провеждане и обобщаване на ангажиращи срещи, които водят до конкретни резултати и ангажират хората около обща идея или проект;
- Структурирано време за работа по конкретна предстояща среща или събитие заедно с водещите и останалите участници;
- Достъп до затворена фейсбук група за обмяна на идеи и съвети с водещите и между участниците след обучението.

Обучението предлагаме в полудневен формат - като отворено събитие, както и с възможност да се проведе за конкретен екип във Вашата организация. Заявете интереса си за участие в обучението чрез бутона по-долу.