Подобряваме културата на сътрудничество, откритост и иновации

Ангажирането на екипите е ключово не само за удовлетворението на служителите, но и за успеха на организациите. Важно е то да не бъде еднократна инициатива, а част от всекидневната култура. Това означава:

  • Да търсим нови и идеи и подходи заедно със служителите си, когато сме изправени пред промяна и предизвикателство

  • Да включваме екипите си в стратегическото планиране, целеполагането и оценката

  • Да провеждаме ефективни работни срещи

  • Да надграждаме обученията с пространство за диалог, взаимно учене и обмяна на опит

Подкрепяме мениджъри от всички нива да превърнат ангажирането в част от културата си на работа като създадем пространство, в което заедно с екипа си стигат до нужните решения и подходи. Подпомагаме ги да направят работните срещи по-смислени и продуктивни и влизаме в ролята на фасилитатори на важните за тях разговори и срещи. Работим не като консултанти, а като част от стратегическия екип, който внася външен поглед и свежа перспектива.

87% ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО СВЕТА ПРИЗНАВАТ, ЧЕ НЕ СЕ ЧУВСТВАТ АНГАЖИРАНИ В РАБОТАТА СИ!

КОМПАНИИТЕ С ПО-ВИСОКИ НИВА НА АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПЕЧЕЛЯТ СЪС 147% ПОВЕЧЕ ОТ ПОДОБНИ КОМПАНИИ В СВОЯ СЕКТОР.
— Gallup Employee Engagement
 Графика: Никос Ровакис

Графика: Никос Ровакис

ПРИМЕРИ ОТ НАШАТА РАБОТА


Създаваме среда за вътрешното предприемачество

Основното конкурентно предимство на организациите са хората и способността им да бъдат предприемчиви и проактивни.  Виждаме силата на служителите да мислят и действат като предприемачи и да създават нови начини на работа, нови продукти и услуги и да свързват работата на организацията с дадена кауза.

Подкрепяме мениджърите да създадат условия за вътрешно предприемачество в екипите си с програма за вътрешно предприемачество. Също така, работим и със самите вътрешни предприемачи чрез учеща общност (learning community) за споделяне на опит и добиване на знания и умения за развиване на проектите им.

Посланици сме на League of Intrapreneurs за България и споделяме най-актуалните ресурси, казуси и знания по темата от цял свят.

 
Virgin никога нямаше да се разрасне до групата от 200 компании, която представлява днес, ако не бяха всички онези вътрешни предприемачи, които търсеха и развиваха възможности и полагаха усилия отвъд очакванията.
— Ричард Брансън
 Графика: Никос Ровакис

Графика: Никос Ровакис

Примери от нашата работа


Активираме общности около споделени визии и предизвикателства

 Графика: Никос Ровакис

Графика: Никос Ровакис

Най-сложните предизвикателства се решават по нов начин само ако включим разнообразни хора и мнения. Новите продукти, услуги и решения се раждат, когато работим между сфери, роли и експертизи. Така се случват истинските иновации. Тогава обаче става трудно - как да направим така че всички да участват по най-добрия начин? Как да намерим общи позиции и решения? Как да достигнем до конкретни стъпки и действия за дългосрочна промяна?

Подкрепяме компании, обществени организации и общности да въвлекат правилните хора и заедно с тях изграждаме процес на участие, чрез който създадената общност да съ-твори нови идеи и да намери най-правилните решения. Правим това като създаваме дългосрочен процес на въвличане, подпомагаме създаването на общност и фасилитираме срещи и работилници.

Примери от нашата работа


Разчупваме стандартните формати на конференции и семинари

Подкрепяме нашите партньори с цялостния процес по създаването на дадено събитие - от изкристализирането на намерението, през дизайна на съдържанието до прилагането на конктретни методи, които да доведат до търсените резултати. Влизаме в ролята на фасилитатори и създаваме “пространства” за смислени разговори, автентично свързване и иновативни решения около зададената тема.

Прилагаме методи, които работят безотказно както с трима, така и с триста човека. Те поставят участниците и важните за тях теми в центъра на събитието. Част от методите, които прилагаме са World Cafe, Open Space Technology, Pro-Action Cafe, Circle Practice и други.

Our approachMethods.png

Примери от нашата работа