Стратегически разговори

Когато работим по стратегически въпроси вътре в организацията или с партньори, има нужда от процес, който да позволи на разговорите да се случат по най-добрия възможен начин.

Практиката показва, че подобряването  на качеството на разговорите драстично повишава качеството на резултатите. Наличието на външен фасилитатор на ключови за организацията срещи доказано допринася за професионалното им провеждане и истинско ангажиране на участниците. Времето, което отделяме за срещи, е изключително ценно и потенциалните загуби от неефективни разговори могат да са големи.

“Качеството на разговорите определя качеството на резултатите.”

Влизаме в ролята на фасилитатори и създаваме “пространства” за смислени разговори, автентично свързване и иновативни решения около зададената тема.

Прилагаме методи, които работят безотказно както с трима, така и с триста човека,  изпитани в големи корпорации, Европейската комисия, обществени инициативи и проекти в цял свят. Те поставят участниците и важните за тях теми в центъра на събитието. Част от методите, които прилагаме са World Cafe, Open Space Technology, Pro-Action Cafe, Circle Practice и други.

Какви срещи можем да подпомогнем?

Стратегически срещи на екипа или цялата организация

  • За нови идеи

  • За ясна посока за действие след срещата

  • Фокус върху практическата групова работа

Партньорски срещи на няколко организации

  • Изграждане на споделена визия и план за действие

  • Сближаване на начина на работа

  • За конкретни решения на база на всички гледни точки

Конференции и семинари

  • Разчупване на традиционния лекционен формат

  • Истинско ангажиране на всички участници

  • Условия за взаимно учене и споделяне

 Графика: Никос Ровакис

Графика: Никос Ровакис


ПРИМЕРИ ОТ НАШАТА РАБОТА


процеси на промяна

 Графика: Никос Ровакис

Графика: Никос Ровакис

Най-сложните предизвикателства се решават по нов начин само ако включим разнообразни хора и мнения. Новите продукти, услуги и решения се раждат, когато работим между сфери, роли и експертизи. Така се случват истинските иновации. Тогава обаче става трудно - как да направим така че всички да участват по най-добрия начин? Как да намерим общи позиции и решения? Как да достигнем до конкретни стъпки и действия за дългосрочна промяна? ٍСъздаваме и фасилитираме процеси на участие за обществени организации, компании и общности, които са изправени пред промяна и работят за решаване на значими предизвикателства. Създавме пространства за смислени разговори, автентично свързване и иновативни решения, в които хората и техните нужди са в центъра и задават хода на проектите и планирането. Използваме методи като Social Labs, Art of Hosting и дизайн мислене.


Примери от нашата работа


Въздействащи събития

Подкрепяме нашите партньори с цялостния процес по създаването на дадено събитие - от изкристализирането на намерението, през дизайна на съдържанието до прилагането на конктретни методи, които да доведат до търсените резултати. Влизаме в ролята на фасилитатори и създаваме “пространства” за смислени разговори, автентично свързване и иновативни решения около зададената тема.

Прилагаме методи, които работят безотказно както с трима, така и с триста човека. Те поставят участниците и важните за тях теми в центъра на събитието. Част от методите, които прилагаме са World Cafe, Open Space Technology, Pro-Action Cafe, Circle Practice и други.


Примери от нашата работа