процеси на промяна

Графика: Никос Ровакис

Графика: Никос Ровакис

Примери от нашата работа

Стратегически разговори

Когато работим по стратегически въпроси вътре в организацията или с партньори, има нужда от процес, който да позволи на разговорите да се случат по най-добрия възможен начин.

Практиката показва, че подобряването  на качеството на разговорите драстично повишава качеството на резултатите. Наличието на външен фасилитатор на ключови за организацията срещи доказано допринася за професионалното им провеждане и истинско ангажиране на участниците. Времето, което отделяме за срещи, е изключително ценно и потенциалните загуби от неефективни разговори могат да са големи.

“Качеството на разговорите определя качеството на резултатите.”

Влизаме в ролята на фасилитатори и създаваме “пространства” за смислени разговори, автентично свързване и иновативни решения около зададената тема.

Прилагаме методи, които работят безотказно както с трима, така и с триста човека,  изпитани в големи корпорации, Европейската комисия, обществени инициативи и проекти в цял свят. Те поставят участниците и важните за тях теми в центъра на събитието. Част от методите, които прилагаме са World Cafe, Open Space Technology, Pro-Action Cafe, Circle Practice и други.

Най-сложните предизвикателства се решават по нов начин само ако включим разнообразни хора и мнения. Новите продукти, услуги и решения се раждат, когато работим между сфери, роли и експертизи. Така се случват истинските иновации. Тогава обаче става трудно - как да направим така че всички да участват по най-добрия начин? Как да намерим общи позиции и решения? Как да достигнем до конкретни стъпки и действия за дългосрочна промяна? ٍ

Създаваме и фасилитираме процеси на участие за обществени организации, компании и общности, които са изправени пред промяна и работят за решаване на значими предизвикателства. Създавме пространства за смислени разговори, автентично свързване и иновативни решения, в които хората и техните нужди са в центъра и задават хода на проектите и планирането. Използваме методи като Social Labs, Art of Hosting и дизайн мислене.

 
Графика: Никос Ровакис

Графика: Никос Ровакис

ПРИМЕРИ ОТ НАШАТА РАБОТА


вътрешно предприемачество

Подкрепяме мениджърите да създадат условия за вътрешно предприемачество в екипите си с програми за вътрешно предприемачество. Също така, работим и със самите вътрешни предприемачи чрез учеща общност (learning community) за споделяне на опит и добиване на знания и умения за развиване на проектите им.

Посланици сме на League of Intrapreneurs за България и споделяме най-актуалните ресурси, казуси и знания по темата от цял свят

intra.jpg

ЛИГА НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ

  • Стани част от активна онлайн мрежа от опитни вътрешни предприемачи от разнообразни сфери и държави, които споделят опит, възможности и ресурси;

  • Запознай се с ментори, експерти и вътрешни предприемачи, които могат да ти помогнат да развиеш начинанието си;

  • Бъди част от вдъхновяващи регионални събития, както и регулярни събития в България и създай контакти с вътрешни предприемачи и ментори от ранообразни сфери и страни.

РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

  • Изградени за специфичните нужди на различните компании

  • Базирани на toolkit-a на Лигата навътршните предприемачи и богат международен опит

  • Фокус върху практичните първи стъпки и системна промяна на културата
Въздействащи събития

Подкрепяме нашите партньори с цялостния процес по създаването на дадено събитие - от изкристализирането на намерението, през дизайна на съдържанието до прилагането на конктретни методи, които да доведат до търсените резултати. Влизаме в ролята на фасилитатори и създаваме “пространства” за смислени разговори, автентично свързване и иновативни решения около зададената тема.

Прилагаме методи, които работят безотказно както с трима, така и с триста човека. Те поставят участниците и важните за тях теми в центъра на събитието. Част от методите, които прилагаме са World Cafe, Open Space Technology, Pro-Action Cafe, Circle Practice и други.

Примери от нашата работа