IMG_7225.jpg

Как да ангажираме разнообразни експерти в иновативен образователен проект?

Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ)

Мултидисциплинарна инициативна група от университетски преподаватели, училищни ръководства, представители на бизнеса и институциите заедно оформиха дългосрочен проект, който за година доведе до откриване на специализирани паралелки по електромобилност в четири гимназии в страната. Подготвихме и модерирахме срещите за планиране, оценка и подобряване на дейностите. Ключово в подхода ни беше оформяне на пространство за автентично свързване между хората, разкриване на наличните ресурси, генериране на нови идеи и поемане на отговорност.

DSC_0545.JPG

Как ще изглежда организацията ни през 2025 г.?

ИМКА Габрово

Екипът на една от най-активните обществени организации в Габрово си поставя за цел да определи бъдещето на организацията отвъд стандартното планиране - с визионерски поглед до 2025 година. Начинът, по който избрахме да го направим, е чрез активно включване на различни хора, свързани с ИМКА - от настоящи и бивши членове, през бизнеса в града, представители на институции и общината. В няколко последователни срещи в различен формат изследвахме какво е било успешно досега в работата на организацията, какви са основните й ресурси и предизвикателства. В следващите стъпки поставихме въпроси за бъдещето и колективно се взе решение ИМКА да се трансформира от неправителствена организация в т.нар. “социално предприятие”. Следват допълнителни срещи за конкретизиране на приоритетите и следващи стъпки. Проектът осъществяваме в партньорство с колегата ни Атанас Генков.

IMG_8597.JPG

Как да изградим синергия между 8 различни организации?

Кампания “Да бъдеш баща”

На прага на навлизането във втория етап на кампанията “Да бъдещ баща” модерирахме стратегическа среща колективна работа по групи на представителите на осем организации, които формират Обществения съвет на кампанията. Част от резултатите от срещата бяха създаване на усещане за екипност и споделена отговорност, както и съвместна визия и конкретни реалистични цели и дейности за следващите 3 години.

IMG_7184.jpg

Как да насърчим и подкрепим предприемаческото мислене на служителите във време на голяма бизнес промяна?

Салвис Фарма

Използвахме годишната стратегическа среща на екипа на фармацевтична компания, повлияна от значителна промяна в пазарните условия, за да говорим за вътрешно предприемачество, вместо обичайните сесии за оценка, планиране и екипна работа. В тридневната работилница служителите имаха поле за изследване и структурирана работа по конкретни идеи за нов бизнес, който да бъде подкрепен от ръководството. Една от идеите е вече на път да стане самостоятелен проект.

18921723_1871808689749534_5797415544654093204_n.jpg

Как да усилим потенциала на екипа, за да създадем музей на бъдещето?

Етнографски музей на открито “Етър”

Когато се свърза с нас, директорът на ЕМО “Етър” търсеше нов подход, с който да поднови енергията в екипа на музея и да отключи визионерската нагласа на служителите. За целта подготвихме и проведохме тридневна работилница с целия екип, в която изследвахме какви начини на работа и вътрешна организация биха подкрепили хората да работят по-добре, както и кои са инициативите и вътрешните проекти, които да доближат ЕМО “Етър” до общата визия за бъдещето. Приложихме подходи като разказването на истории (Storytelling) и позитивното изследване (Appreciative Inquiry).. Като резултат от работилницата отделните екипи, които обикновено не работят заедно, успяха да видят поле за синергии отвъд рутинните задължения и да помислят за начини на работа, които да подпомогнат осъществяването на новите проекти.

IMG_7152.JPG

Как различните поколения да си сътрудничат по-добре и да създават нови предприятия?

EASME, Европейска комисия

Заедно с международен екип бяхме поканени да подготвим и модерираме  две двуневни лаборатории за обмен на добри практики за въвличането на по-опитни професионалисти в създаването и подкрепата на нови предприятия. Участниците бяха над 50 представители на държавни институции, малки и средни предприятия и граждански организации. В две последователни лаборатории приложихме методи за съвместна работа по групи като Технология на отвореното пространство (Open Space Technology), Световно кафене (World Café) и Позитивно изследване ِ(Appreciative Inquiry). Като резултат, освен връзките между представители на различни сфери от над 10 страни, беше създаден и наръчник с добри практики по темата.

Проектът осъществихме в партньорство с колегите ни Одисеас Велентзас и Никос Ровакис от Process Makers и Джон Ечанове от Positive Development.

IMG_7218.jpg

От какво имаме нужда, за да сме ефективни в демократична организация с плоска структура?

Екологично сдружение “За Земята”

В поредица стратегиески срещи на екипа на екологичната организация, които фасилитирахме, подпомогнахме процеса на изграждане на вътрешни принципи и системи, които да подпомогнат ефективността и сътрудничеството. От структуриране на редовни екипни срещи до дефиниране на вътрешните под-екипи и техните отговорности, процесът, който създадохме позволи на организацията да открие най-добрия начин на работа за собствената си култура.

IMG_7156.jpg

Какво да променим, за да служим по-добре на мисията на организацията?

Асоциация Родители

В две последователни еднодневни срещи подпомогнахме членовете на Управителния съвет на асоциацията да преосмислят ролите, задачите и начина си на работа, така че да отговарят на нуждите на екипа и на променящата се мисия на организацията. За целта, в първата част провокирахме някои от досегашните подходи и в открит диалог екипът достигна до разбиране за това, което работи добре и това, което може да се подобри. Във втората част създадохме визията за развитие на организацията за следващите пет години и ролята на Управителния съвет в нея с конкретни първи стъпки за действие.

Снимки: Aline Alonso и личен архив