IMG_7225.jpg

Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ)

Мултидисциплинарна инициативна група от университетски преподаватели, училищни ръководства, представители на бизнеса и институциите заедно оформиха дългосрочен проект, който за година доведе до откриване на специализирани паралелки по електромобилност в четири гимназии в страната. Подготвихме и модерирахме срещите за планиране, оценка и подобряване на дейностите. Ключово в подхода ни беше оформяне на пространство за автентично свързване между хората, разкриване на наличните ресурси, генериране на нови идеи и поемане на отговорност.

DSC_0545.JPG

ИМКА Габрово

Екипът на една от най-активните обществени организации в Габрово си поставя за цел да определи бъдещето на организацията отвъд стандартното планиране - с визионерски поглед до 2025 година. Начинът, по който избрахме да го направим, е чрез активно включване на различни хора, свързани с ИМКА - от настоящи и бивши членове, през бизнеса в града, представители на институции и общината. В няколко последователни срещи в различен формат изследвахме какво е било успешно досега в работата на организацията, какви са основните й ресурси и предизвикателства. В следващите стъпки поставихме въпроси за бъдещето и колективно се взе решение ИМКА да се трансформира от неправителствена организация в т.нар. “социално предприятие”. Следват допълнителни срещи за конкретизиране на приоритетите и следващи стъпки. Проектът осъществяваме в партньорство с колегата ни Атанас Генков.

IMG_8597.JPG

Кампания “Да бъдеш баща”

На прага на навлизането във втория етап на кампанията “Да бъдещ баща” модерирахме стратегическа среща колективна работа по групи на представителите на осем организации, които формират Обществения съвет на кампанията. Част от резултатите от срещата бяха създаване на усещане за екипност и споделена отговорност, както и съвместна визия и конкретни реалистични цели и дейности за следващите 3 години.

DSC_0547.JPG

Лаборатория за риска - БАКБ

Възможно ли е такава тема като риска в банковия сектор да бъде разглеждана чрез методите на участието и диалога?

На тези въпроси потърсихме отговор в първата по рода си еднодневна риск работилница, организирана от Специализираната служба за вътрешен одит на Българо-американската кредитна банка и в сътрудничество с Лабораторията за риск култура. Поставихме актуален за бизнеса на банката риск на обсъждане от разнообразна група от служители, като постигнахме, наред с количествена оценка и анализ на последствията и причините, повишено осъзнаване на проблема и ангажираност за неговото решаване. Отново се уверихме колко е ключово включването на различни гласове и гледни точки чрез структуриран процес в решаването на стратегически бизнес въпроси.

Лабораторията за риск култура (Risk Culture Lab) е некомерсиална инициатива, чиято цел е да създаде възможности чрез поредица от събития и проекти, свързвайки експерти за изграждането на знания и споделянето на най-добрите практики и опит в областта на културата и риска. Тя е общност с отворен формат и разширяването на инициативата ще отразява интереса и готовността на отделните хора и организации да се присъединят и да допринесат за инициативата.

Годишна конференция на БАУХ

Подпомогнахме екипа на Българската асоциация за управление на хора, за да направим годишната им конференция през 2017 г. по-интерактивна и с повече възможности за участие от всички над 150 участници.

DSC_2567.JPG

Фондация “Пловдив 2019”

Форум Читалища

Подготвихме и проведохме среща на читалищни дейци от Пловдив и региона за обсъждане на тяхното включване в програмата на Европейска столица на културата 2019 г.

Работилница building up/with community

Подготвихме и проведохме интерактивен разговор на архитекти и творци за потенциала на квартал Столипиново.

AuditCafe.JPG

Одитни кафенета

Създадохме дизайн и проведохме две интерактивни събития за бъдещето на професията на вътрешните одитори, организирани от Българска конфедерация за иновации, Audit Innovation Lab.

IMG_7184.jpg

Салвис Фарма

Използвахме годишната стратегическа среща на екипа на фармацевтична компания, повлияна от значителна промяна в пазарните условия, за да говорим за вътрешно предприемачество, вместо обичайните сесии за оценка, планиране и екипна работа. В тридневната работилница служителите имаха поле за изследване и структурирана работа по конкретни идеи за нов бизнес, който да бъде подкрепен от ръководството. Една от идеите е вече на път да стане самостоятелен проект.

18921723_1871808689749534_5797415544654093204_n.jpg

Етнографски музей на открито “Етър”

Когато се свърза с нас, директорът на ЕМО “Етър” търсеше нов подход, с който да поднови енергията в екипа на музея и да отключи визионерската нагласа на служителите. За целта подготвихме и проведохме тридневна работилница с целия екип, в която изследвахме какви начини на работа и вътрешна организация биха подкрепили хората да работят по-добре, както и кои са инициативите и вътрешните проекти, които да доближат ЕМО “Етър” до общата визия за бъдещето. Приложихме подходи като разказването на истории (Storytelling) и позитивното изследване (Appreciative Inquiry).. Като резултат от работилницата отделните екипи, които обикновено не работят заедно, успяха да видят поле за синергии отвъд рутинните задължения и да помислят за начини на работа, които да подпомогнат осъществяването на новите проекти.

IMG_7152.JPG

EASME, Европейска комисия

Заедно с международен екип бяхме поканени да подготвим и модерираме  две двуневни лаборатории за обмен на добри практики за въвличането на по-опитни професионалисти в създаването и подкрепата на нови предприятия. Участниците бяха над 50 представители на държавни институции, малки и средни предприятия и граждански организации. В две последователни лаборатории приложихме методи за съвместна работа по групи като Технология на отвореното пространство (Open Space Technology), Световно кафене (World Café) и Позитивно изследване ِ(Appreciative Inquiry). Като резултат, освен връзките между представители на различни сфери от над 10 страни, беше създаден и наръчник с добри практики по темата.

Проектът осъществихме в партньорство с колегите ни Одисеас Велентзас и Никос Ровакис от Process Makers и Джон Ечанове от Positive Development.

16602471_168549250302014_7811487169372700375_o.jpg

Стратегическа среща на отдел “Финансови пазари” в Societe Generale Експресбанк

Работихме с отдел “Финансови пазари” и представители на отдели, с които работят често (около 40 човека), по подготовката на годишната им среща. Търсехме баланс между по-сериозната част за осмисляне на постиженията и наученото досега и намерението за по-дълбоко свързване с новите колеги, както и с тези в различни офиси, за да могат да вникват по-бързо и с по-голяма емпатия в сериозността на конкретни ситуации. За целта направихме по-задълбочен check-in и използвахме креативни подходи - разказване на истории (storytelling) и дизайн мислене с фокус върху разбирането на нуждите и потребностите.  

hraction.jpg

“HR в Действие”

 Екипът на БАУХ ни се довери да разчупим формата на регулярното събитие “HR в Действие”, което среща студенти с интерес към професиите, свързани с човешките ресурси с представители на бизнеса. И в двете събития създадохме среда за съвместно създаване и учене и открит диалог, в който участниците заедно да търсят нови подходи и решения. След положителната обратна връзка за третото издание, екипът на БАУХ ни покани да работим заедно и по четвъртото издание.

wwf.jpg

WWF България

Заедно с екипа на WWF България подготвихме среща между представители на различни организации, работещи за постигане на глобалните цели на ООН в България, в която заменихме традиционните панелни дискусии с формат, в който всички участници се включиха и работиха заедно за измислянето на конкретни стъпки.


IMG_7218.jpg

Екологично сдружение “За Земята”

В поредица стратегиески срещи на екипа на екологичната организация, които фасилитирахме, подпомогнахме процеса на изграждане на вътрешни принципи и системи, които да подпомогнат ефективността и сътрудничеството. От структуриране на редовни екипни срещи до дефиниране на вътрешните под-екипи и техните отговорности, процесът, който създадохме позволи на организацията да открие най-добрия начин на работа за собствената си култура.

IMG_7156.jpg

Асоциация Родители

От 2016 година помагаме на екипа на Асоциация Родители в планирането и провеждането на редовни срещи между членовете на Управителния съвет и екипа на организацията.
В някои от срещите създадохме пространство, в което участниците да преосмислят ролите, задачите и начина си на работа, така че да отговарят на нуждите на екипа и на променящата се мисия на организацията. За целта, провокирахме някои от досегашните подходи и в открит диалог екипът достигна до разбиране за това, което работи добре и това, което може да се подобри. Също така, създадохме визията за развитие на организацията за следващите пет години и ролята на Управителния съвет в нея с конкретни първи стъпки за действие.

20181002_105701.jpg

Учредителна среща на асоциацията на бившите членове на AIESEC

През май 2018 г. подпомогнахме подготовката и фасилитирането на учредителната среща на асоциацията на бившите членове на международната студентска организация AIESEC в България. В два интерактивни дни всички 40 участници успяха да се свържат като група и да изработят стратегия и визия за бъдещата организация, която да подпомага взаимодействието и сътрудничеството между тях. В момента асоциацията работи активно и провежда редовни събития, като освен да създава връзки между членовете си, организира и инициативи за подкрепа на настоящите членове - студенти от различни университети в България да развиват лидерски качества и да придобият международен опит. Тук можете да видите видео запис от събитието.

place.jpg

Конференция Placemaking Connected

Международната конференция “Placemaking connected”, организирана от БГ Бъди активен събра над 130 участника в Тютюневия град в Пловдив на 1 декември 2018 г. Целта на събитието бе да се постави акцент върху това, че гражданското участие е незаменим ресурс, който осигурява устойчивост в подобряването на градската среда, възможност за повишаване на инвестициите, както и изграждане и поддържане на партньорски взаимоотношения между община, НПО сектора и гражданите. Теми на срещата бяха промяната на градската среда чрез метода ‘placemaking‘, ролята на местните граждани и как чрез подход отдолу нагоре, те могат да бъдат овластени да идентифицират проблемите в средата около тях и да предлагат решения за тях и да работят за реалната промяна на пространствата.

Антон от нашия екип подпомогна с дизайн на събитието, в което да има повече участие и беше водещ и модератор на събитието. Вижте повече тук.

DSC_0479.JPG

Предприемачески срещи на Министерство на Икономиката

Планирахме и проведохме серия от срещи в Пловдив и Стара Загора между местни предприемачи и представители на държавата и общините за определяне на стъпки за подобряване на предприемаческата среда.

42842986_2090869694277951_2893605753208176640_o (1).jpg

Международни обучения по методите на Art of Hosting

Част сме от екипа, който въвежда практиката на Art of Hosting в България с първото международно обучение през 2013 г. От тогава до сега сме планирали и водили общо четири международни обучения в България заедно с практици от страната и чужбина, както и обучения по методите в Гърция, Унгария и Египет.


Снимки: Анастас Търпанов, Aline Alonso и личен архив