Open Space Collective
 
 

Променяме качеството на разговорите.

Създаваме среда за предприемачество.

 

Оттам нататък всичко е по-лесно.

 
photo-1472289065668-ce650ac443d2.jpg
 

Създаваме среда за вътрешно предприемачество

Големите организации могат да бъдат гъвкави и иновативни като стартъпите ако отключат предприемаческия дух на служителите си. Подкрепяме компаниите да създадат условия за повече инициативност и поставяме началото на общност от вътрешни предприемачи в България.

 

подобряваме културата на сътрудничество, откритост и иновации

Качествените разговори и ефективните срещи са в основата на доброто управление. Прилагаме доказани методи, които отключват потенциала на екипите да създават нови решения като си сътрудничат по по-добър начин.

Разчупваме стандартните формати на конференции и семинари

В епохата на неограничена информация смислените събития и обучения са тези,  в които хората участват активно и се проявява колективната интелигентност. Работим с организатори на събития, за да направим програмата им интерактивна, полезна и вдъхновяваща.

Активираме общности около споделени визии и предизвикателства

Когато хората, които ги е грижа, формират общност, се раждат наистина нови идеи и решения. Ние създаваме процеси, в които се случва промяна. От общностите за общностите.

 

“БИХ ПРЕПОРЪЧАЛ OPEN SPACE COLLECTIVE НА ВСЕКИ, КОЙТО ТЪРСИ ПОВЕЧЕ ОСЪЗНАТОСТ ЗА НЕЩАТА, КОИТО ДВИЖАТ ЖИВОТА КАКТО В РАБОТНА СРЕДА, ТАКА И В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ХОРАТА.”

photo-1472289065668-ce650ac443d2.jpg