Програма "Ефективни работни срещи"
Dec
31
3:30 PM15:30

Програма "Ефективни работни срещи"

Темата за начина, по който се срещаме, е централна за нашата работа. Ето защо, предлагаме това практическо обучение постоянно - при заявка от участници. Пишете ни, ако проявявате интерес.

View Event →

Бизнес работилница: Създаване на условия за вътрешно предприемачество
Oct
11
9:30 AM09:30

Бизнес работилница: Създаване на условия за вътрешно предприемачество

- Искате да насърчите среда на иновации и предприемачество сред служителите в организацията ви?

- Планирате да въведете нова или да подобрите съществуващата си програма за даване на идеи и предложения от страна на служителите?

View Event →
Вътрешно предприемачество: Мисията възможна
Sep
12
9:00 AM09:00

Вътрешно предприемачество: Мисията възможна

Заповядайте на първото официално събитие на Лигата в България, на което да
обменим опит за вътрешното предприемачество и приноса му към развитието на
организациите и екипите. Ще разкажем за възможностите за индивидуално
членство в Лигата
на вътрешните предприемачи и ще представим програми и
инструменти за мениджъри
, които искат да развиват такава среда в екипите си.

View Event →
Ефективни работни срещи - онлайн издание
Jun
29
3:30 PM15:30

Ефективни работни срещи - онлайн издание

Фокусът на онлайн обучението е върху усвояването на практични инструменти и методи, с които да планираме, провеждаме и обобщаваме ангажиращи срещи, които водят до устойчиви резултати.

View Event →
А ако служителите мислят и действат като предприемачи?
Jun
21
9:30 AM09:30

А ако служителите мислят и действат като предприемачи?

Заповядайте на среща, в която да обменим опит и да научите повече за вътрешното предприемачество и ролята му в привличането и задържането на таланти, създаването на истински ангажирани екипи и превръщането в предпочитан работодател за новите поколения.

View Event →
Ефективни работни срещи | Практическо обучение - София
Mar
23
9:30 AM09:30

Ефективни работни срещи | Практическо обучение - София

Какъв по-лесен, ефективен и евтин начин да започенете да променяте организационната култура и начина, по който работите, от качествената промяна в начина, по който организирате и провеждате срещите си?

View Event →
ДИЗАЙН НА ЕФЕКТИВНИ РАБОТНИ СРЕЩИ
Oct
19
9:30 AM09:30

ДИЗАЙН НА ЕФЕКТИВНИ РАБОТНИ СРЕЩИ

 • 47 bulevard "Cherni vrah" Sofia, Sofia City Province, 1407 Bulgaria (map)
 • Google Calendar ICS

Какъв по-лесен, ефективен и евтин начин да започнете да променяте организационната култура и начина, по който работите, от качествената промяна в начина, по който организирате и провеждате срещите си? Опитът доказва, че по-качествените срещи водят до по-добри резултати, по-удовлетворени и по-ангажирани екипи и създаване на наистина иновативни решения.

View Event →
Форум Ангажиране: Как създаваме култура на ангажираност и участие в организациите?
Sep
27
9:30 AM09:30

Форум Ангажиране: Как създаваме култура на ангажираност и участие в организациите?

В тази среща на пионерите в областта на ангажирането ще изследваме кои са малките стъпки към големите промени като активираме колективната интелигентност, за да изведем  добрите практики за въвличане и ангажиране на хора и да създадем иновативни подходи и сътрудничества.

View Event →
Participatory Leadership Training
Jun
2
to Jun 4

Participatory Leadership Training

 • Are you looking to work in a way that has deeper meaning for you? Work that makes a difference in the world, is personally fulfilling and financially sustainable. 
 • Is your organisation facing change and in need of a new way forward? 
   
 • Are you wishing to collaborate and be more interconnected? To scale up your ideas and your work in the world?
View Event →
Устойчивост в действие | Sustainability in Action
Mar
1
to Mar 2

Устойчивост в действие | Sustainability in Action

 • Културен център G8 (map)
 • Google Calendar ICS

Уникален за България, двудневен семинар с фокус върху две неразривно свързани и взаимно допълващи се теми - устойчивото развитие и лидерството през призмата на успешни модели, прилагани от стотици компании и организиации по света.

View Event →
Ефективни работни срещи | Практическо обучение - София
Feb
15
9:30 AM09:30

Ефективни работни срещи | Практическо обучение - София

 • Лаборатория за градски дизайн Трансформатори (map)
 • Google Calendar ICS

По-качествените срещи водят до по-добри резултати, по-удовлетворени и по-ангажирани екипи и иновативни решения. 

View Event →
Jan
31
9:30 AM09:30

Ефективни работни срещи | Практическо обучение

- Ръководите екипи и искате да добиете практични инструменти и разбирания за планиране и провеждане на по-ангажиращи срещи и събития...

- Имате идея или проект, чиято устойчивост е свързана с включването на различни хора и гледни точки...

- Търсите нови начини да ангажирате колеги и партньори около нова инициатива за промяна…

View Event →
Пре-създай града: Градска среда и предприемачество
Jan
12
7:00 PM19:00

Пре-създай града: Градска среда и предприемачество

Каним всеки, който работи и се вълнува от промяната в града и иска да срещне съмишленици, да получи нови идеи и обратна връзка и да подпомогне други ентусиасти като него да предизвика, пресъздаде и доразвие идеите и проектите си. 

View Event →
Дизайн на процеси за ангажиране
Dec
1
to Dec 2

Дизайн на процеси за ангажиране

 • Лаборатория за градски дизайн, сдружение Трансформатори (map)
 • Google Calendar ICS

Работилницата дава нов поглед върху това как се случва промяната и каква е нашата роля в нея. Разглежда включването на разнообразни заинтересовани страни в процесите и проектите, които управляваме и организираме, по начин, основан на разбирането за организациите като живи ситеми, за работата като процес, а не механична последователност от дейности. 

View Event →
Nov
10
4:30 PM16:30

Работилница по дизайн на процеси

- Имате идея или проект, чиято устойчивост е свързана с включването на различни хора и гледни точки...
- Търсите нови начини да ангажирате колеги и партньори около нова инициатива за промяна…
- Искате да добиете инструменти и разбирания за планиране в бързопорменяща се среда чрез активно ангажиране на хорa

View Event →