2.png
Plovdiv2019_logo-BG_square-composition.jpg

 

Обучението е част от проекта "Пре-създай Пловдив" - част от програмата на Пловдив - европейска столица на културата 2019


как да живеем и работим по-добре като си сътрудничим? 

 
Photo credit: Aline Alonso

Photo credit: Aline Alonso

 

 • Търсите ли смислена работа, която същевременно да е удовлетворяваща, финансово устойчива и да има позитивно въздействие?

 • Търсите ли сигурно пространство, в което да разработите начинанията си и да получите подкрепа от хора с разнообразен опит и експертиза?

 • Търсите ли възможности за сътрудничество и свързаност, които да ви помогнат да увеличите обхвата на инициативите си многократно?

 

тогава това обучение е за вас! 


Ако искаме да изградим по-човешки, справедливи и устойчиви проекти, работни места и общности, се нуждаем от повече предприемчивост “отдолу- нагоре”. По този начин можем да достигнем до резултати, които носят ползи на индивидуално, общностно и глобално ниво.

В това обучение ще изследваме нови начини на работа и общуване, които подкрепят сътрудничеството и взаимодействието между хората. Ще дефинираме и приложим съвместно моделите, методите и възгледите, които променят “операционната система” на обществото в което живеем, и предлагат алтернативи в дългосрочен план.

Екипът ни е подготвил обучението като сигурно пространство за експерименти, развитие и разработване на прототипи на нови и напреднали начинания, които могат да доведат до позитивна промяна.


ПЛОВДИВ

Обучението ще се проведе в навечерието на 2019 - годината, в която Пловдив е Европейска столица на културата. В този контекста, искаме да провокираме нови начини на мислене относно предприемачеството и връзката му с четирите основни теми, на които се основава програмата на Европейска столица на културата - сливане (интегриране на малцинствата и принос в разнообразието); трансформация (вдъхване на нов живот в древните места); възраждане (свеж поглед върху богатото наследство на града), и отдих (наслада, или по пловдивски “айляк” и устойчиво мислене).

Вярваме, че Пловдив притежава огромен потенциал за предприемачески инициативи и с това обучение бихме искали да предоставим възможност за срещи, нови контакти и партньорства.

Plovdiv, photo credit:  Deniz Fuchidzhiev

Plovdiv, photo credit: Deniz Fuchidzhiev

Photo credit: Aline Alonso

Photo credit: Aline Alonso

какво да очаквате?

 • Теории, методи и практични техники, които могат да ви помогнат да работите по нов, по-автентичен начин с партньори, служители и общността. 

 • Практическа ”лаборатория”, в която можете да донесете своите идеи, проекти и предизвикателства и да работите по тях заедно с останалите участници и водещите. Тук ще имате възможност да експериментирате и да приложите наученото, както и да се подготвите да пренесете практиката в своя професионален и личен контекст след обучението.

 • Пространство за срещи с хора с подобни ценности, идеи и уроци основани на техните лични истории и опит. 


 

какво е лидерство на участието? 

Лидерството на участието (още познато като ِArt of Hosting) е практика, основана на методи и мисловни модели, които създават условия за всички идеи, перспективи и умения на дадена група да се проявят по креативен начин, особено когато имаме нужда от нови решения. Практиката е резултат от 15-годишен процес на развитие на теорията, както и приложение в организации и общности по целия свят. Лидерството на участието е базирано на принципите на самоорганизацията, участието и нелинейните решения с фокус върху личното и колективното развитие.

 

*Art of Hosting България е част от международната мрежа на Art of Hosting www.artofhosting.org и организира обучения в България от 2013 г. съвместно с колеги от чужбина.

Вижте повече информация за предишни обучения: www.openspace-collective.com/artofhosting

IMG_1047.JPG

Екип

Екипът ни е съставен от опитни обучители и предприемачи, които работят с методите на участието в различни точки от света. Всеки един от нас е предприемач и експериментира с различни нови методи и подходи в своята работа. Някои от проектите, които сме подпомагали са:

 • Създаване на споделена визия и стратегия в екипи на корпоративни, неправителствени и държавни организации;

 • Дизайн и водене на дългосрочни процеси на въвличане на разнообразни заинтересовани страни;

 • Собствените ни проекти за бизнеси и социални предприятия.

Част от организациите, с които сме работили са: ЧЕЗ, Европейската комисия, Европейската агенция за основни човешки права, Сосиете Женерал, WWF, Община Атина, Българска асоциация за управление на хора, Фондация Бош, Салвис Фарма, мрежата Impact Hub, Greenpeace, ИМКА Габрово, AIESEC.

Практическа информация

Дати: 28-30 септември (10:00 на 28 септември до 17 ч.  на 30 септември)

Място: град Пловдив, точната локация ще обявим скоро

Работен език: английски. Екипът ни ще подкрепи всеки участник, който има затруднения в разбирането и изразяването на английски - нека това да не ви спира да участвате. Много от работата в по-малки групи ще бъде на български.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 • Стандартна такса: 250 EUR

 • Намалена такса (НПО, държавни и общински служители): 150 EUR

 • Стипендия за млади хора и стартиращи предприемачи от Пловдив : 50 EUR

 • Стипендия (за хора с ниски или без доходи или друг тип финансови затруднения): 75 EUR

Таксата включва участието в тридневното обучение, всички необходими материали, кафе-паузи и лек обяд в трите дни. За това обучение използваме т.нар. модел на “споделена икономика”. Това е кооперативен, основан на личната отговорност подход за финансиране на събития, където общността от участници и организатори заедно отговаря за финансовата устойчивост. Като се имат предвид разходите за събитието, както и възможностите на всеки, участниците са поканени да платят толкова, колкото могат да си позволят.

Свържете се с нас, ако имате някакви въпроси или коментари: Анна (anna@openspace-collective.com) & Антон (anton@openspace-collective.com)