output-_3240766_W-900x675.jpg

ПОДГОТОВКА И ФАСИЛИТИРАНЕ НА СРЕЩИ И СЪБИТИЯ

 

 

Как да достигнем до колективната интелигентност за по-добри резултати?

Снимка: Анастас Търпанов, събитие на WWF

Когато работим по стратегически въпроси вътре в организацията или с партньори, има нужда от процес, който да позволи на разговорите да се случат по най-добрия възможен начин.

Практиката показва, че подобряването  на качеството на разговорите драстично повишава качеството на резултатите. Наличието на външен фасилитатор на ключови за организацията срещи доказано допринася за професионалното им провеждане и истинско ангажиране на участниците. Времето, което отделяме за срещи, е изключително ценно и потенциалните загуби от неефективни разговори могат да са големи.

limacon.jpg
Качеството на разговорите определя качеството на резултатите.
 
 

Какви срещи можем да подпомогнем?

Стратегически срещи на екипа или цялата организация

  • Нови идеи

  • Ясна посока за действие след срещата

  • Фокус върху практическата групова работа

Партньорски срещи на няколко организации

  • Изграждане на споделена визия и план за действие

  • Сближаване на начина на работа

  • Конкретни решения на база на всички гледни точки

Конференции и семинари

  • Разчупване на традиционния лекционен формат

  • Истинско ангажиране на всички участници

  • Условия за взаимно учене и споделяне

Брой участници

Методите ни работят както с 3 така и с 300 участника.

 

ПОДХОД

Екипът ни прилага методи, изпитани в големи корпорации, Европейската комисия, обществени инициативи и проекти, които създават пространства за разговори, в които всеки участва по най-добрия начин и които отключват потенциала на колективната интелигентност и автентичното сътрудничество.

 

Допълнителни възможности

 
 
iko-media-0253.jpg

Отзиви

С АНТОН И АННА РАБОТЯ ОТ ДОСТА ВРЕМЕ С УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ ПОДХОДИТЕ НА ART OF HOSTING, КАКТО В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ (ЧЕЗ), ТАКА И В НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ (ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛИ - ИКЕМ). СЪВМЕСТНО СЪЗДАДОХМЕ ПРОСТРАНСТВО ЗА СВЪРЗВАНЕ И БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЯХНОТО СЪДЕЙСТВИЕ ДНЕС ИМАМЕ УНИКАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ПО ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ, СВЪРЗАЛ 8 ТЕХНИКУМА, 3 ВУЗ, ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА. ПРИ ТОВА МОДЕЛЪТ РАБОТИ УСТОЙЧИВО И СЕ РАЗВИВА. А ПО-ДОБЪР АТЕСТАТ ОТ РЕЗУЛТАТА, СЧИТАМ, ЧЕ НЯМА.
— Стефан Апостолов, член на УС на ИКЕМ
С Антон и Анна през последните две години направихме няколко големи събития. Във всяко едно от тях ние тествахме нещо ново – и за нашата общност, и за тях самите. Заедно поемахме предизвикателството и риска, заедно анализирахме обратната връзка. Те са истински професионалисти в моделирането и фасилитирането на срещи – независимо от мащаба, формата, участниците.
— Геновева Бакърджиева, Изпълнителен директор БАУХ
Горещо препоръчвам на всички, на които им се налага да организират срещи и на онези, които си ценят времето.
— Участник в "Ефективни работни срещи", Пловдив, юни 2017 г.

Примери от нашата работа