Open Space Collective
 

Променяме качеството на разговорите

 

Оттам нататък всичко е по-лесно.

 
photo-1472289065668-ce650ac443d2.jpg

Стратегически разговори

Качеството на разговорите определя качеството на резултатите. Помагаме ви да водите важните за вас разговори по начин, който води до действие. Внасяме яснота, процес и структура, които позволяват на хората да участват по най-добрия начин.

Процеси на промяна

Най-сложните предизвикателства се решават по нов начин само ако включим разнообразни хора и мнения. Истинските иновации се случват, когато работим между сфери, роли и експертизи. Подкрепяме обществени организации, общности и компании да въвлекат правилните хора и създаваме условия, за да стигнат до най-добрите за тях решения и действия.

Въздействащи събития

В епохата на неограничена информация смислените събития са само тези,  в които хората участват активно и се проявява колективната интелигентност. Работим с организатори на събития през целия процес - от изкристализирането на намерението до фасилитирането.


КОГАТО Е ВРЕМЕ

ЗА ПРОМЯНА…

 

Не ви казваме какво да правите. Вместо това ви помагаме ви да създадете среда, в която да стигнете до най-добрите за вас решения и идеи.

Имаме богат опит като фасилитатори на разговори, събития и продължителни процеси. Разбираме динамиката на общностите, екипите и организациите.

Държим фокуса върху най-важното, без празни приказки и излишни действия.

 

Анна & Aнтон

 

Анна Димитрова се вдъхновява от силата на хората, обединени от желанието за позитивна промяна. Работи с амбициозни проекти от Кайро през Париж до Лондон и съчетава фокус върху голямата картина и устойчивостта в дългосрочен план с практичните конкретни стъпки на днешния ден. Обича силните въпроси и да слуша “между редовете”.

Антон Вълков дълбоко вярва в способността на хората и групите да се самоорганизират и да взимат най-добрите за тях решения при подходящи условия. Международният му опит на доброволец, бизнес консултант и собственик на малък бизнес подпомага работата му като фасилитатор на срещи, събития и процеси.

 

“С АНТОН И АННА РАБОТЯ ОТ ДОСТА ВРЕМЕ С УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ ПОДХОДИТЕ НА ART OF HOSTING, КАКТО В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ (ЧЕЗ), ТАКА И В НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ (ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛИ - ИКЕМ). СЪВМЕСТНО СЪЗДАДОХМЕ ПРОСТРАНСТВО ЗА СВЪРЗВАНЕ И БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЯХНОТО СЪДЕЙСТВИЕ ДНЕС ИМАМЕ УНИКАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ПО ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ, СВЪРЗАЛ 8 ТЕХНИКУМА, 3 ВУЗ, ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА. ПРИ ТОВА МОДЕЛЪТ РАБОТИ УСТОЙЧИВО И СЕ РАЗВИВА. А ПО-ДОБЪР АТЕСТАТ ОТ РЕЗУЛТАТА, СЧИТАМ, ЧЕ НЯМА.”

— Стефан Апостолов, член на УС на ИКЕМ

“С АНТОН И АННА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ НАПРАВИХМЕ НЯКОЛКО ГОЛЕМИ СЪБИТИЯ. ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ОТ ТЯХ НИЕ ТЕСТВАХМЕ НЕЩО НОВО – И ЗА НАШАТА ОБЩНОСТ, И ЗА ТЯХ САМИТЕ. ЗАЕДНО ПОЕМАХМЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО И РИСКА, ЗАЕДНО АНАЛИЗИРАХМЕ ОБРАТНАТА ВРЪЗКА.
ТЕ СА ИСТИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В МОДЕЛИРАНЕТО И ФАСИЛИТИРАНЕТО НА СРЕЩИ – НЕЗАВИСИМО ОТ МАЩАБА, ФОРМАТА, УЧАСТНИЦИТЕ.”

— Геновева Бакърджиева, изпълнителен директор на БАУХ

photo-1472289065668-ce650ac443d2.jpg