А ако служителите действат като предприемачи?

Подкрепяме мениджърите да създадат условия за вътрешно предприемачество в екипите си с програми за вътрешно предприемачество. Също така, работим и със самите вътрешни предприемачи чрез учеща общност (learning community) за споделяне на опит и добиване на знания и умения за развиване на проектите им.

Посланици сме на League of Intrapreneurs за България и споделяме най-актуалните ресурси, казуси и знания по темата от цял свят.

3a.jpg
VIRGIN НИКОГА НЯМАШЕ ДА СЕ РАЗРАСНЕ ДО ГРУПАТА ОТ 200 КОМПАНИИ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА ДНЕС, АКО НЕ БЯХА ВСИЧКИ ОНЕЗИ ВЪТРЕШНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, КОИТО ТЪРСЕХА И РАЗВИВАХА ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОЛАГАХА УСИЛИЯ ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА.
— Ричард Брансън
 

1 (1).png

Лига на вътрешните предприемачи в България

  • Стани част от активна онлайн мрежа от опитни вътрешни предприемачи от разнообразни сфери и държави, които споделят опит, възможности и ресурси;

  • Запознай се с ментори, експерти и вътрешни предприемачи, които могат да ти помогнат да развиеш начинанието си;

  • Бъди част от вдъхновяващи регионални събития, както и регулярни събития в България и създай контакти с вътрешни предприемачи и ментори от ранообразни сфери и страни.

01_PG2.jpg

Решения за бизнеса

  • Изградени за специфичните нужди на различните компании

  • Базирани на toolkit-a на Лигата навътршните предприемачи и богат международен опит

  • Фокус върху практичните първи стъпки и системна промяна на културата