Back to All Events

Работилница по дизайн на процеси

- Имате идея или проект, чиято устойчивост е свързана с включването на различни хора и гледни точки...
- Търсите нови начини да ангажирате колеги и партньори около нова инициатива за промяна…
- Искате да добиете инструменти и разбирания за планиране в бързопорменяща се среда чрез активно ангажиране на хора

В този ден ще работим с реални казуси на участниците, ще експериментираме и ще учим от всеки присъстващ. Поставяме в центъра участниците и вярваме, че колективната интелигентност на групата ражда нови решения. Използваме практични и силни инструменти и подходи като дизайн на процеси, методите на Art of Hosting, итеративно планиране и дизайн мислене.

Работилницата дава нов поглед върху това как се случва промяната и каква е нашата роля в нея. Разглежда включването на разнообразни заинтересовани страни в процесите и проектите, които управляваме и организираме, по нов начин, основан на разбирането за организациите като живи системи, за работата като процес, а не механична последователност от дейности и за важността на ангажирането на хора във всяка стъпка. 

За кого е предназначено?
- Мениджъри на екипи и проекти
- Специалисти по човешки ресурси
- “Вътрешни” предприемачи
- Представители на НПО и обществени организации
- Предприемачи

Какво получавате?
- Знания и умения за дизайн на процеси, както и организиране и водене на срещи, които водят до конкретни резултати и ангажират хората около обща идея или проект;
- Структурирано време за разработване на съществуващи проекти или идеи с помощта на водещите и останалите участници;
- Общност от съмишленици.

Регистрациионна форма https://goo.gl/forms/D8mmzWOKwaMVFkpa2

Обучението е продължение на инициативата Уикенд за вътрешни предприемачи провела се в две издания през юли и октомври 2016 г. Вижте повече за обратната връзка от минали събития и инфорамция за водещите тук: http://otuchilishte.strikingly.com/

Водещи: Антон Вълков и Анна Димитрова
Цена: 110 лв. с включен ДДС
* Споделена икономика - в организацията на този уикенд прилагаме концепцията на споделената икономика и солидарността. Таксата за участие в курса е формирана на база разходите за неговото организиране и провеждане и е препоръчителна. Каним ви да се свържете с нас, ако не можете да си позволите пълната такса или ако искате да подкрепите друг участник.