Back to All Events

Дизайн на процеси за ангажиране


 • Лаборатория за градски дизайн, сдружение Трансформатори 1 булевард „Христо Смирненски“ София, София-град, 1164 Bulgaria (map)
 • Имате идея или проект, чиято устойчивост е свързана с включването на различни хора и гледни точки...
 • Търсите нови начини да ангажирате колеги и партньори около нова инициатива за промяна…
 • Искате да добиете инструменти и разбирания за планиране в бързопорменяща се среда чрез активно ангажиране на хора

Вярваме, че наистина новите и устойчиви решения се раждат чрез включване и участие. Затова в този ден ще работим с реални казуси на участниците, ще експериментираме и ще учим от всеки присъстващ, като търсим най-добрите решения за ангажиране и въвличане на хора за по-устойчиви проекти. Използваме практични и силни инструменти и подходи като дизайн на процеси, методите на Art of Hosting, итеративно планиране и дизайн мислене.

Работилницата дава нов поглед върху това как се случва промяната и каква е нашата роля в нея. Разглежда включването на разнообразни заинтересовани страни в процесите и проектите, които управляваме и организираме, по начин, основан на разбирането за организациите като живи ситеми, за работата като процес, а не механична последователност от дейности. Добавяме нова гледна точка към традиционните подходи на планиране и управление на проекти, като фокусът ни е важността на ангажирането на хора във всяка стъпка.

За кого е предназначено?

 • Мениджъри на екипи и проекти
 • Специалисти по човешки ресурси
 • “Вътрешни” предприемачи
 • Представители на НПО и обществени организации
 • Предприемачи

Какво получавате?

 • Знания и умения за дизайн на процесите на ангажиране на хора, както и провеждане на срещи, които водят до конкретни резултати и ангажират хората около обща идея или проект;
 • Структурирано време за разработване на съществуващи проекти или идеи с помощта на водещите и останалите участници;
 • Общност от съмишленици.

Обучението е продължение на инициативата Уикенд за вътрешни предприемачи провела се в 2 издания през юли и октомври 2016 г.

Водещи: Антон Вълков и Анна Димитрова
Цена: 110 лв. с включен ДДС
* Споделена икономика - в организацията на този уикенд прилагаме концепцията на споделената икономика и солидарността. Таксата за участие в курса е формирана на база разходите за неговото организиране и провеждане и е препоръчителна. Каним ви да се свържете с нас, ако не можете да си позволите пълната такса или ако искате да подкрепите друг участник.