Back to All Events

Ефективни работни срещи | Практическо обучение - София

  • Лаборатория за градски дизайн Трансформатори 1 булевард „Христо Смирненски“ София, София-град, 1164 Bulgaria (map)
Ръководите екипи и искате да добиете практични инструменти и разбирания за планиране и провеждане на по-ангажиращи срещи и събития...
Имате идея или проект, чиято устойчивост е свързана с включването на различни хора и гледни точки...
Търсите нови начини да ангажирате колеги и партньори около нова инициатива за промяна…
 

По-качествените срещи водят до по-добри резултати, по-удовлетворени и по-ангажирани екипи и иновативни решения. Фокусът на обучението е върху усвояването на практични инструменти и методи, с които да планираме, провеждаме и обобщаваме ангажиращи срещи, които водят до устойчиви резултати. 

Обучението е изцяло практически насочено и използваме доказано ефективни методи за ангажиране като дизайн на процеси и лидерството на участието (Art of Hosting). Ще предизвикаме традиционните модели на водене на срещи и ще работим с конкретни казуси от участниците. Независимо дали става дума за ежеседмичната среща на екипа, голяма конференция, събитие или обществена дискусия, ще разгледаме някои общи принципи за по-добра комуникация и въвличане на участниците и много конкретни стъпки, които всеки може да приложи непосредствено след обучението.
 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО?


- Мениджъри на екипи и проекти
- Специалисти по човешки ресурси
- Обучители, преподаватели, фасилитатори
- “Вътрешни” предприемачи
- Представители на НПО и обществени организации
- Предприемачи

 

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?

- Знания и умения за подготовка, провеждане и обобщаване на ангажиращи срещи, които водят до конкретни резултати и ангажират хората около обща идея или проект;
- Структурирано време за работа по конкретна предстояща среща или събитие заедно с водещите и останалите участници;
- Достъп до затворена фейсбук група за обмяна на идеи и съвети с водещите и между участниците след обучението.

Водещи: Антон Вълков и Анна Димитрова
Цена: 50 лв. с включен ДДС

За контакт: anton@openspace-collective.com и 0884 913 567