Back to All Events

Форум Ангажиране: Как създаваме култура на ангажираност и участие в организациите?

Доколко е подготвена вашата организация за бъдещето?

  • Успешни организации ще бъдат само тези,  които активно ангажират и въвличат своите служители и партньори.

  • Единствените организации, които ще привличат и задържат поколенията Y и Z са тези, които създават усещане за смисъл и условия за вътрешно предприемачество (intrapreneurship).

  • Устойчивите организации ще бъдат тези, които имат положително социално и екологично въздействие и автентично въвличат разнообразни заинтересовани страни в процеса си на работа.

Бъдещето е тук. Подготвени ли сте за него?

Предизвикателствата във външната среда и вътре в организациите нарастват и ни поставят пред нуждата от трансформация и адаптация. За да е устойчива тази промяна, ключов фактор е ангажирането на възможно най-голям брой и разнообразни служители и заинтересовани страни в различните етапи на планирането и осъществяването й.

  • Как разчупването на йерархиите и участието на хората във взимането на решения и планирането може да подобри качествено резултатите?

  • Кои са практическите стъпки, които можем да предприемем, за да насърчим активността и участието на служителите в организациите ни?

  • Има ли начин да ангажираме всички в организацията - от директора до обслужващия персонал, за да постигнем истински устойчива промяна?

  • Кои са вдъхновяващите бизнес примери от България за ангажиране на екипите?

В тази среща на пионерите в областта ще потърсим отговори на тези и още въпроси на практика. Ще изследваме кои са малките стъпки към големите промени като активираме колективната интелигентност, за да изведем  добрите практики за въвличане и ангажиране на хора и да създадем иновативни подходи и сътрудничества.

Програма:

09:30 Пристигане и сутрешно кафе

10:00 Начало и представяне на участниците

10:30 Защо ангажиране? - Анна Димитрова и Антон Вълков, Open Space Collective

10:50 Видимите идеи или как да ангажираме хората чрез графично фасилитиране - Росица Христева и Константина Ленева, Speak to Inspire

11:50 Почивка

12:05 Симптоми и решения от практиката при липса на ангажираност през погледите на мениджъра и екипа - Стелиана Кемчева, Евдемония Сълушънс

12:20 Ангажиране чрез участие в стратегическото планиране: Визия 2025 на ИМКА Габрово - Антоанета Янкабакова, ИМКА Габрово

12:40 Методите на участието (Art of Hosting) в корпоративна среда - Стефан Апостолов, стратегически и оперативен мениджър

13:00 Обяд

13:45 Как създаваме култура на ангажираност и участие в организациите? - интерактивна работа по групи

15:40 Обобщение на резултатите и закриване

Дата: 27 септември; 09:30-16:00

Място: Бетахаус София

Цена за участие: 120 лв. (с ДДС)

Регистрация: https://goo.gl/forms/1GIGKkRGJ33I5Mlu2

Партньори