Back to All Events

Бизнес работилница: Създаване на условия за вътрешно предприемачество

- Искате да насърчите среда на иновации и предприемачество сред служителите в организацията ви?

- Планирате да въведете нова или да подобрите съществуващата си програма за даване на идеи и предложения от страна на служителите?

Все повече  компании включват по-активно служителите си във взимането на решения и генерирането на иновативни идеи - от една страна, за да развият максимално потенциала им и  да отговорят на нуждата им за смислена работа и свобода, а от друга - защото следват световните тенденции за вътрешно предприемачество. Това обаче не е лесна задача. Откъде да започнем? Как да ангажираме хората в йерархичната структура да мислят като предприемачи? Кои са бариерите и възможностите в контекста на нашия бизнес?

Присъединете се към първото бизнес събитие на международната Лига на вътрешните предприемачи в България. В интерактивната работилница ще можете да използвате за първи път специално разработения инструмент за диагностика на предприемаческия потенциал и да начертаете, с помощта на водещите и останалите участници, първи стъпки в разработването на конкретни дейности, съобразени с контекста на бизнеса ви.

Програма

09:30-10:00 Регистрация и кафе

10:00-10:30 Запознаване на участниците

10:30-11:00 Създаване на среда за вътрешно предприемачество - въвеждаща презентация

11:00-12:30 Инструмент за оценка - самооценка и дискусия

12:30-13:30 Обяд

13:30-14:00 Първи стъпки за програма за вътрешно предприемачество - презентация

14:00-16:30 Работа по казуси на участниците - всеки участник ще получи отделно време за коучинг от един от водещите и няколко други участника (включена почивка)

16:30-17:00 Обобщение и закриване

За кого е?

  • Мениджъри, които отговарят за вътрешни програми за генериране на идеи, иновации и ангажиране на служителите

  • Експерти по човешки ресурси, иновации и организационно развитие

Екипът на Open Space Collective е посланик на международната организация Лига на вътрешните предприемачи за България и има опит в разработването и провеждането на инициативи и програми за насърчаване на предприемаческия потенциал в редица организации  като BTL Industries, Salvis Pharma, PwC Egypt, Impact Hub Westminster и други.

Водещи

Анна Димитрова и Антон Вълков съчетават многогодишен опит като фасилитатори на стратегически процеси за подобряване на екипната работа, вземането на решения и организационното развитие с многопластов опит във въвеждането и развитието на програми за подкрепа на предприемачеството, както вътре в организациите (познато като вътрешно предприемачество или intrapreneurship), така и в самостоятелни програми.

Цена

250 лв. с вкл. ДДС. При участие на повече от един представител на организация - отстъпка от 15%. В цената е включено участието в еднодневната работилница, кафе-паузи, както и материали и инструменти по темата, разработени от Лигата на вътрешните предприемачи.

Регистрация: https://goo.gl/forms/yWkeMqHNAGwRIPf83

Място: Културен център G8, улица Уилям Гладстон 8, София

* Броят на участниците е ограничен