Back to All Events

Вътрешно предприемачество: Мисията възможна

Чували ли сте за вътрешните предприемачи? Това са агенти на промяната вътре в
организацията, които създават нови начини на работа, нови продукти и услуги или
свързват работата на организацията с дадена кауза. Все повече организации в
България вече развиват свои програми за вътрешно предприемачество, а други
имат желание да го направят, но не знаят от къде да започнат.


Open Space Collective партнира с международната мрежа The League of
Intrapreneurs
, за да постави началото на общност от вътрешни предприемачи и в
България.


Заповядайте на първото официално събитие на Лигата в България, на което да
обменим опит за вътрешното предприемачество и приноса му към развитието на
организациите и екипите. Ще разкажем за възможностите за индивидуално
членство в Лигата
на вътрешните предприемачи и ще представим програми и
инструменти за мениджъри
, които искат да развиват такава среда в екипите си.

Чуйте историите за опита на успешни практики за вътрешно предприемачество от
разнообразни български компании. Лекторите ще бъдат обявени скоро.

За кого е?

  • За всеки, който работи в голяма организация и се идентифицира като “вътрешен предприемач”
  • Мениджъри, които отговарят за вътрешни програми за генериране на идеи, иновации и ангажиране на служителите

Дата: 12 септември 2018 г. ; 09:00-11:30 ч.
Място: Плюс Това, ул. Марин Дринов №30, София
Вход свободен с предварителна регистрация.

Програма

09:00-09:30 Регистрация, кафе
09:30-10:15   Откриване, запознаване, представяне на The League of Intrapreneurs
10:15-11:00     Споделяне на добри практики за вътрешно предприемачество
11:00-11:30     Обобщение и закриване