Ролята на вътрешния предприемач: от hero до host

Анна Димитрова

Споделяме  размисли от първия Уикенд за вътрешни предприемачи на Open Space Collective. В следващите редове споделяме какво се случи в двата дни и някои важни за нас прозрения.

Отново...защо вътрешни предприемачи?

Насочихме това обучение към вътрешните предприемачи, водени от няколко допускания:

  • Вътрешните предприемачи са изключително важни агенти на промяната както за организациите, така и за общностите като цяло.

  • Вътрешните предприемачи имат предизвикателства x 2: от една страна са изправени пред същите предизвикателства като предприемачите, а от друга - им се налага да навигират сложната среда в организацията, в която работят, и да с справят с ежедневните си задължения.

  • Вътрешните предприемачи действат в комплексна среда, в която традиционите бизнес похвати не са достатъчни.

  • Вътрешните предприемачи не винаги разполагат с нужните знания и инструменти, с които да случат проектите си по ефективен начин в средата, в която работят.

  • Вътрешните предприемачи имат нужда от общност от съмишленици, с които да обменят опита и предизвикателствата си.

От лична мотивация към дизайн на процеси и прототипи

Уикендът бе насочен изцяло към вътрешните предприемачи, техните идеи и превръщането им в реалност. В първата част обърнахме повече внимание на изясняването на личната мотивация за начинанията и проектите ни и как да се свързваме по-силно с нашето “защо?” в процеса на развитие на идеята.

След това разгледахме по какъв начин най-ефективно и автентично могат да се ангажират хората в компанията да подкрепят и да се включат в нашите проекти - с помощта на инструментите от Art of Hosting. Работихме с подходи за итеративно планиране и екпериментиране и създадохме прототипи с помощта на техники от дизайн мисленето. В края на уикенда приложихме и така наречените “case clinics” индивидуално с всеки участник и неговата идея.

Повечето участници в уикенда дойдоха с конкретни реални идеи и проекти, с които да променят организациите си отвътре. Ето и някои от вдъхновяващите примери:

  • Столова със здравословна храна и приятна атмосфера от служителите за служителите в компания за здравословни храни

  • По-ангажиращо и смислено преживяване за докторантите в голям университет

  • Създаване на онлайн образователна платформа и синергия между университети и IT компании

  • Сформиране на нов тип екип, който да води международното разрастване на софтуерна компания

В уикенда имаше и време за неформално общуване, приготвяне на общ обяд, раздумки на кафе, които ни помогнаха да се опознаем и да обменим идеи за онези неща, за които не остава време в самото обучение. Разделихме се с желанието да продължим да сме във връзка и да се събираме.

Силата на личната мотивация

Ясната лична мотивация за започването на дадено начинание е ключова не само за началото на даден проект, но и за устойчивостта му във времето. Личното “защо?” често е трудно за намиране и дори когато го намерим, трябва да приемем, че то ще се развива и променя заедно със самите нас и с идеите ни. Умението ясно да разбираме, преосмисляме и напомняме личната вътрешна мотивация за всичко, което започваме, помага да преодоляваме трудностите по пътя, да взимаме решния и да запазим връзката с личните си ценности и приоритети.

Ролята на вътрешния предприемач: от hero до host

Често предприемачите биват възприемани като герои, като силни лидери и “сърцето и душата” на начинанието. Разбира се, това донякъде е така. В случая на вътрешните предприемачи и комплексната среда, в която случват проектите си, ролята им е малко по-различна. Те често се доближават повече до идеята за host или някой, който създава условия за случването на даден процес, без задължително да е в светлината на прожекторите. От тях се изисква да бъдат лидери, но и да въвличат различни заинтересовани страни в процеса на реализиране на идеята и да “свързват нишките”.

Ангажирането на хора като процес, а не крайна цел

Ангажирането на правилните хора в даден момент и воденето на смислени разговори с тях може да бъде най-важната стъпка за дадено начинание. Това обаче не се случва веднъж и два пъти в жизнения цикъл на даден проект. От формирането на точния екип, през първите последователи на идеята до стигането до по-широка публика, клиенти и потребители, процесът на въвличане на хора е постоянен и цикличен. Ето защо, са ни нужни умения и инструменти, които да направят този процес по-смислен за нас и за хората, които ангажираме.

Ето и какво споделиха някои от участниците в уикенда:

"Чудесно прекаран уикенд, ползотворен и интересен! Навлязохме в широк спектър от новаторски методи за работа с проекти и екипи, имахме възможност да работим с помощта на останалите участници и водещите върху собствените си идеи и да ги развием. Непременно бих посетила следващо подобно събитие!" - Мая Лекова, Chaos Software

В курса за вътрешни предприемачи се запознах с концепции, участвах в практическото им прилагане и срещнах приятели със сходни стремежи. Това е много важна стъпка към реализирането на идеите ми, която ми даде усещането за пътя, а също и за знанието как да го извървя. Щастлив съм, че положих основата, която ми липсваше. Благодаря ви и до нови срещи!” - Александър Ефремов, преподавател в Технически Университет София и съосновател на A4Everyone