Какво споделяме в "споделената икономика"?

Антон Вълков

В събитията ни прилагаме разновидност на модела на т.нар. “споделена икономика”. Какво всъщност е това и защо я наричаме споделена?

Разговорите за пари винаги са трудни, понякога доста дискомфортни, а често и свързани с противоречия. Ние вярваме, че парите са важни в живота ни, те измерват ценността на много от нещата, които правим, но също така и отношението ни към тях изисква повече осъзнатост и това е част от промяната, която търсим в бизнеса.

Споделената икономика е кооперативен и базиран на личната отговорност подход за финансиране на обучения, събития и курсове. В него общността като цяло държи финансовата отговорност, а не само организаторите. Като се вземат предвид разходите за събитието и възможностите на всеки отделен човек, се определя това колко трябва да заплати всеки.

Основни принципи:

  • Всеки, който иска да присъства на събитието, да учи и да допринася, трябва да може да го направи.

  • Бихме искали парите да са средство за улесняване на живия живот. Парите трябва да допринасята за изграждането и поддържането на доверието, взаимовръзките, осъзнатостта. Парите са посредник в процеса на размяна на стоки и услуги.

  • Общността от участници е отговорна за общия бюджет, не само екипът от организатори. Екипът е стартирал процеса и работата и ще бъде “домакин”.

  • Каним хората на разговор от друго ниво за тази тема, а не просто за различните нива на заплащане.

Как работи?

В основата на модела е споделяне и прозрачност относно разходите за даден проект или събитие. Всички могат да видят колко ще струва нещо на практика и откъде идват таксите за участие. Светът, в който живеем е многообразен и често възможностите ни са различни, а ние вярваме, че това не бива да е пречка за някого да се включи. Принципът е “плати толкова, колкото можеш да си позволиш и още малко” - около него ангажираме хората да помислят колко им е важно включването в обучението, каква е сегашната им ситуация и по какъв друг начин биха могли да подпомогнат организацията, освен с пари. Това предизвиква традиционния начин, по който си купуваме нещо - плащаме и си тръгваме, често без да имаме друг вид взаимодействие.

Колко да платя?

Предлагаме следните стъпки, когато решавате колко да платите:

  • Разгледайте разходите за обучението и препоръчителната цена

  • Определете своите възможности и сегашната си финансова ситуация

  • Използвайте преценката си какво бихте могли да допринесете

Ако смятате, че събитието ще донесе значителна добавена стойност в работата ви или пък, че в сегашната си ситуация лесно можете да си го позволите, може да платите сума, която смятате за подходяща. Всичко, което платите в добавка към препоръчителната цена, ще бъде използвано за финансиране на други участници, които не могат да си я позволят.

 

Пример за бюджет на двудневно обучение за "вътрешни" предприемачи проведено през юли 2016 г.

Разходи

Хонорари Анна и Антон 2 х 860 = 1720

Наем зала 250

Храна и напитки 250

Материали 50

Промоция 30

Общо 2300

Приходи

Участници 10 х 230 = 2300

Общо 2300

Резултат 0

* Под "идеален" разбираме случай, в който всички са заплатили пълната препоръча сума и не сме използвали партньорства, за да намалим част от разходите за консумативи.