От coworking към cocreating

Анна Димитрова

Или от работа на едно и също място към съвместно създаване

Силно вярвам, че предприемачите и програмите, които ги подкрепят, имат силата да променят към по-добро системите, в които живеем. Затова в последните години работих с инкубатори за социални предприемачи в Лондон и Кайро, а последните седмици ме отведоха в Тунис. Там, заедно с екипа и членовете на най-популярното място за споделена работа (coworking) в града, работих по преoсмислянето на визията за ролята на пространството в екосистемата и по изграждането на модел, който да превърне тази визия в реалност.

Началото на Cogite е свързано с Революцията в страната през 2011 г. и нуждата на младите хора да създават алтернативни начини на работа и живот. Тогава идеята за coworking е нова и основната функция на пространството е да намери, да свърже и да събере под един покрив активните хора, които имат интересни идеи или вече работят по предприемаческите си проекти, като им предостави нужната инфраструктура, за да творят - бюро, интернет и приятна компания.

Няколко години по-късно реалността в страната е различна. Предприемаческата култура набира скорост, екосистемата става все по-богата, появяват се нови инкубатори, акселератори и фондове за финансиране. С това се появяват и нови предизвикателства и възможности за системна промяна, а оттам и нуждата от създаване на coworking пространство 2.0, което предлага много повече от офис среда и хора, които работят на същото място. В сърцевината на съвместната ни работа беше изследването на променящата се роля на пространството от център за coworking (работа на едно и също място) към център за cocreating (съвместно създаване).

Някои от въпросите, които водиха работата ми бяха:

  • Каква е ролята на пространството в динамичната и комплексна предприемаческа екосистема?

  • Как пространството може да играе ролята на "домакин" (host) на разговори за съвместни действия между различните заинтересовани страни?

  • Как можем да засилим културата на автентично сътрудничество и да създадем повече условия за системно сътрудничество между членовете на coworking общността?

За да отговорим на тези въпроси, проведох серия от разговори с екипа, с разнообразни членове на coworking пространството и с активни представители на предприемаческата екосистема. Така придобихме по-пълна представа за това, от което предприемачите имат нужда; това, което програмите предлагат и това, в което екипът на Cogite e силен. С помощта на методи като позитивно изследване (appreciative inquiry) успяхме да изготвим "карта" на нещата, които работят добре и които бихме могли да засилим, за да подобрим предприемаческото изживяване и позитивния ефект върху екосистемата. Заедно с това работихме и с модела Two Loops, за да разберем как системата се променя и какви са различните роли в тази промяна.

Като резултат, заедно с членовете на coworking общността развихме идеи за конкретни програми, които да се предлагат в пространството (споделени обучителна и менторска програма), както и конкретни дейности, които да засилят автентичното сътрудничество между членовете (сесии за колективно решаване на предизвикателства на членовете, сесии за съвместно създаване на иновативни подходи). Освен това изяснихме разбирането на екипа за ролята на Cogite в променящата се екосистема и поставихме началото на диалог с разнообразни заинтересовани страни за изготвяне на споделена визия за бъдещето на предприемаческата екосистема в Тунис.

Намирам предприемаческата екосистема в Тунис много сходна на тази в България. И в нея има ентусиазмът от новото, отричането на старото и силната фрагментация. Този стадий е нормален, но и не би трбвало да продължи много дълго. Осъзнаването на това дава възможност на coworking пространствата и подкрепящите програми да бъдат решаващ фактор както в съвместното изграждане на облика на екосистемата, така и да задават посока на ценностите на предприемачите стига да имат желанието да влязат в ролята на домакини на тези процеси. Опитът ми тук породи няколко въпроса:

  • Как бихме могли да подсилим автентичното сътрудничество в предприемаческата екосистема в България?

  • Как да приложим по-ефективно лидерството на участието в създаването и подкрепянето на предприемачески проекти?

  • Какви са моделите на подкрепящи програми и споделени пространства, които наистина олицетворяват новите начини на работа?

Пишете ми, ако тези въпроси вълнуват и вас на anna@openspace-collective.com

*Темата за новите начини на работа ще бъде централна и на предстоящото международно обучение по методите на участието в София през юни.