Art of Hosting или лидерство на участието

Нямате ли усещане, че част от най-устойчивите ни разбирания за организациите и начина, по който работим, се променят в последните години? Парадигмата, според която имаме нужда от стриктно планиране, ясна структура и командно управление се занимава основно със създаването на правила и контролира тяхното спазване. От една страна това е подход, който виждаме навсякъде, но и който се проваля все по-често.

 

Просто светът около нас не е същият. Мащабът и обхватът на промените и комплексността на предизвикателствата, пред които сме изправени, са несравними с всичко, което познаваме от индустриалната революция насам. Това време изисква нов подход към работата с хора, към управлението, планирането и изобщо бизнеса и обществото. Свидетели сме на бум на теории, концепции, книги и инструменти за по-успешно справяне и адаптиране към промените, за преминаване към някакъв нов тип управление и работа.

 

Art of Hosting се фокусира върху нещо много просто - начина, по който се събираме и общуваме, взимаме решения и изобщо мислим и да бъдем заедно. Наричаме го още и “лидерство на участието”, изхождайки от вярването, че лидерите имат една често неосъзната, но много важна роля - тази на “домакин” на разговори и процеси, които истински включват останалите. Това е вид лидерство отвъд гръмките речи и стратегии, ориентиран върху способността ни да създадем пространство за проява на колективната интелигентност за решаване на предизвикателствата и създаване на нови идеи, проекти, продукти и услуги. Това става още по-важно във време като нашето - в което промяната е постоянна, експертността е преходна, а успехът зависи от истински силни партньорства и активно ангажиране на много разнообразни заинтересовани страни.

 

На повърхността на практиката на Art of Hosting са няколко ключови метода за работа с групи от различни размери (Световно кафене, Отворено пространство, Позитивно изследване, Практика на кръга и др.), зад които стои философия, базирана на вярването, че хората имат способността да се самоорганизират и при подходящи условия могат не само да вземат колективни решения, но и сами да поемат конкретни отговорности за действие. Няма нищо по-силно от хора, които действат по идеи, в които искрено вярват, в чието измисляне са участвали и когато чувстват подкрепата на останалите от екипа.

 

Обучението по Art of Hosting е покана да отделите три дни за себе си и да изследвате самите методи, но и собствената си готовност да влезете в ролята на “домакин” на нещо, което е важно за вас - екип, проект, идея. Често казваме, че обучението е напомняне и практика за това какво означава да бъдем истински хора, но и да постигаме неща заедно по нов, по-смислен начин. През 2017 г. избрахме да посветим обучението и на темата за партньорствата, сътрудничеството и изграждането на по-смислена работа.

 

Повече информация за предстоящото обучение по методите на Art of Hosting