Бъди промяната, която искаш да видиш...в организацията си

Анна Димитрова

Могат ли големите компании и организации да бъдат гъвкави, бързи и иновативни като стартиращите компании?

Могат ли служителите да влагат “сърце и душа” в задачите си?

Отговорът е “да”, но само ако същите тези организации създадат условия за хората, които работят в тях, да мислят и действат като (вътрешни) предприемачи, а не като служители от 9 до 5.

Има много примери от света защо този подход има смисъл и за организациите, и за хората в тях. От години наред тези вътрешни предприемачи стават ключови участници в промяната на начина, по който работим и правим бизнес. Неслучайно иноватори като Ричард Брансън застават зад “Лигата на вътрешните предприемачи”, a компании като Deloitte и Accenture имат програми, които подкрепят служителите да създават нови проекти и роли вътре в организациите.

Тези носители на промяната отвътре или “cubicle warriors” както ги наричат в Лигата на вътрешните предприемачи имат много сложна задача. Пред тях стоят от една страна предизвикателствата на всеки предприемач — да стигнеш до правилната идея, да намериш съмишленици, финансиране и т.н., а от друга — ежедневните задължения и навигирането в голямата организация, която понякога не е толкова гъвкава, колкото ни се иска. За тях е много важно да успеят да изградят подкрепяща екосистема и да въвлекат различни заинтересовани страни. Те повече от всички имат нужда и от умения и инструменти да се справят с комплексността на човешките взаимоотношения, да имат нов поглед върху това как се случва промяната и каква е тяхната роля в това.

Заедно с Лигата на вътрешните предприемачи поставяме началото на общност от вътрешни предприемачи и в България. Свържете се с нас, за да разкажем повече!