Отвъд обученията

Ефективно общуване. Управление на времето. Лидерски умения. Дълги часове, в които най-ценните ни хора седят в зала и слушат теории за живота от обучители, които често са преживели по-малко от тях. После се връщат на работа и животът продължава със старите предизвикателства. До следващото обучение.

Обученията за “меки” умения са ценни, но ползата от тях е сериозно надценена. Особено след първия кръг, колкото и да наливаме знания и теория (та дори и симулации), добавената стойност си остава ниска. Знам го от собствен опит и в двете роли - на обучаващ и на обучаем.

Ученето, особено това за човешките (и работни) взаимоотношения, се случва в работата и преживяването на РЕАЛНИ, А НЕ СИМУЛИРАНИ СИТУАЦИИ и с малко напътствие за тяхното осмисляне. И много малко от обучение. Всички го знаем, но сякаш го забравяме когато работим с хора и караме по познатия модел.

  • Ако искате хората от различни отдели да си сътрудничат, направете среща по реален работен въпрос, който те заедно да решат. Използвайте метод, който да насърчи това.

  • Ако искате открити и честни взаимоотношения, поставете силен и провокативен въпрос и чуйте различните гледни точки.

  • Ако искате хората да са по-ефективни, съберете ги и нека те да помислят как да стане това.

  • Ако търсите повече нови идеи и поемане на отговорност, създайте редовни пространства, където хората могат да предлагат нещо и да рискуват да го направят след това.

Избирайте по-простите решения, фокусирайте се върху най-важното. И то рядко е последната модерна теория или 5-стъпков модел на скъпоплатен консултант. Не подценявайте силата на добре подготвените разговори, основани на участие - те дават енергия на хората и от тях следват действия. Трябва ви лека структура и някой, който да се погрижи да я следва. Винаги може да вкарате малко ценна теория или модел, който да подпомогне групата, но нека фокусът да е върху съвместната работа.


Хората имат повече нужда от хубава среда да учат и работят заедно, отколкото да слушат теории.

Антон Вълков

На 27 септември организираме обучението “Изкуството на добрите срещи” - не пропускайте да научите повече и да работите по собствен проект!