Промяната навън идва от промяната отвътре

Много организации и хора искат да променят света около себе си. Безброй обществени инициативи, кампании, стартъпи, проекти се раждат всеки ден. Малцина са онези, обаче, които осъзнато планират и мислят за промяна в начина на сътрудничество и взаимодействие - вътре в екипите, с партньорите, с онези, на които искаме да въздействаме, с обществото като цяло. Сещате се за какво говоря - под знамето на голяма кауза се случват офисни политики, текучество в екипите, развалена комуникация, формални партньорства и дори враждебна работна атмосфера. В името на голямото добро, преглъщаме всичко това и продължаваме.

Може ли по друг начин? Има и такива организации, които търсят нещо различно. Качество на взаимоотношенията и взаимодействието. Поглед навътре, преди да гледат навън, задълбочаване в смисъла на нещата, които правят, а не в отбелязването на още една дейност за пред донорите, инвеститорите или собственото его. Не се вземат много насериозно, но вземат работата си насериозно. Когато се срещнете с екипите им, влезете в офиса им или отидете на тяхно събитие, усещате нещо различно.  

Те са и тези, които постигат истинско въздействие. Може би не сега, веднага, със стотици лайкове, а в дългосрочен план. Те финишират по-късно, но с по-дълбоки взаимоотношения, научени уроци, устойчиви резултати и на друго ниво за следващата голяма стъпка.

КАК става толкова важно колкото КАКВО.

Антон Вълков

Open Space Collective