А ако служителите мислят и действат като предприемачи? И как да създадем правилната среда за това?

Какво се случи на събитието за вътрешно предприемачество, организирано от БАУХ и Open Space Collective?

 

На 21 юни 2018 г. по инициатива на Open Space Collective БАУХ организира събитие с фокус върху вътрешното предприемачество. Идеята ни беше да представим международната мрежа Лигата на вътрешните предприемачи, която вече ще има своята общност и в България, както и да пречупим темата през реалността на бизнеса у нас. Въпросът, който изследвахме заедно, беше “Какво подкрепя и какво спира предприемаческата култура в компаниите?”.

 

Ето и някои от изводите, до които стигнахме колективно:

 

Свободата да предлагаме и да грешим

Свободата за даване на идеи и предложения, която е част от работната култура, създава сигурно пространство, в което хората се чувстват уверени да предлагат и да експериментират. Това естествено отключва предприемаческите нагласи на хората и е лесна първа крачка, която не изисква допълнителни инвестиции и специална предприемаческа програма, а може да ни изненада с постигнатите резултати.  Пространството за даване на идеи може да е част от седмичните срещи, с кутия за предложения или през платформа - изберете начин, който подхожда на културата в организацията ви. Една от споделените практики от Николай Чалъков - управител на Инч-Фриго беше наличието на кутия за набелязване на предизвикателства и идеи за решаването им чрез тестване на прототипи.

 

От генериране на идеи към превръщането им в реалност

Какво се случва с генерираните идеи? Всички се досещаме колко е демотивиращо да даваш предложения, които сякаш “потъват” някъде. Ако отворим пространство за даване на идеи, то е важно и да знаем какво и как искаме да се случва с тях и да сме открити с колегите си за процеса. Кой и как решава кои да се случат и кои - не? На какъв принцип? Кой ги осъществява? Даването на идеи е лесната част. Истинското майсторство е да ги превърнем в реалност.

 

Предприемачеството е и личен процес

За да се превърнат идеите в реалност, е нужен и фокус върху личната мотивация на предприемача и нуждата от подкрепа по пътя му. Много от вътрешните програми за насърчаване на предприемачеството се фокусират върху техническата страна на идеите, докато всеки, който някога се е захващал със собствена инициатива знае колко емоционален и изпълнен с падения и възходи е този процес, за което се изисква допълнителна лична устойчивост. Как развиваме тези лични качества и нагласи у хората, така че реално да могат да влязат в предизвикателството да предприемат?

 

Всичко е по-лесно, когато имаме подкрепа

Малко предприемачески инициативи успяват без екип, време, посветено на проекта и ресурси. Кои са практиките, които ще позволят на предприемачите в организацията ви да разгърнат потенциала на идеите си? Някои от споделените добри практики в тази насока бяха възможността да работиш по идеята си определен брой часове на седмица, както и да имаш ментор с повече опит в сферата. Моника Балчева от Сосиете Женерал Експресбанк сподели как членове на Управителния съвет на банката са били сред менторите на екипите в една от вътрешните им програми.

 

Започване от малките стъпки

По време на събитието задействахме и колективната интелигентност на групата, за да достигнем до идеи за първи малки стъпки в компанията ни, с които да подкрепим повече предприемаческо мислене и действие. Ето няколко възможности:

 

  1. Диагностика на средата в организацията - независимо къде се целим по темата с вътрешното предприемачество, е добре да знаем къде сме в момента. Каква е културата и как тя подкрепя или спира предприемачеството? Кои процеси вече се случват добре и кои имат нужда от преосмисляне? Лигата на вътрешните предприемачи разработва заедно с няколко големи компании инструмент за диагностика, който ще представим и в България през есента на 2018 г.

  2. Когато наемаме нови хора, да потърсим такива, които имат опит в предприемането на нещо ново - имали са собствен бизнес, социален проект или кауза. По този начин ще “внедрите” нов дух в компанията и може да използвате техния специфичен опит в насърчаването на останалите служители.

  3. Осигурете неформално, но структурирано време и място за даване на идеи, обсъждане и обратна връзка. Както вече споменахме, истинските добрите идеи рядко са хрумване на един човек, а по-скоро колективно усилие. Когато служителите имат възможност да участват в разговори около своите и на останалите идеи, те могат да придобият увереност, да получат ценна обратна връзка и да намерят съмишленици. Може да започнете с няколкочасова работилница или хакатон, а по-късно да ги превърнете в редовни събития. Използвайте методи, които насърчават хората да се отпуснат, да бъдат креативни и не на последно място - да се опознаят отвъд традиционните си роли във фирмата.

  4. Защо да не формирате екип, който да развива вътрешното предприемачеството? Включете служители от разнообразни отдели и опит, които имат умения да увличат другите, да създават среда за проактивност и да организират вътрешни инициативи.

 

Ще се радваме да чуем и вашите идеи и размисли за вътрешното предприемачество! Пишете ни, ако темата ви вълнува и искате да получавате повече информация!

Анна Димитрова и Антон Вълков