Какво предприемат вътрешните предприемачи?

Антон Вълков

Темата за вътрешното предприемачество ни стана актуална преди няколко години, когато с колеги и приятели обсъждахме защо и как сме напуснали по-големи организации, за да се захванем с нещо собствено или да работим на свободна практика. Общото не беше, че не харесваме големите компании или мечтаем да станем милионери, а по-скоро малкото възможности да осъществиш своите идеи в рамките на ограничаващата система. Щяхме да останем, казвахме си, ако имахме шанс да осъществим собствен проект, от началото до край, да поемем повече отговорност, отвъд сухарски написаните длъжностни характеристики и ежедневни задачи.

 

Поставихме си въпроса - дали пък това не е бъдещето на пълноценното развитие на хората в организациите - да стават предприемачи, без това да е контра на постигането на целите, а по-скоро допълващо и носещо иновация. През 2016 г. проведохме и два уикенда за вътрешни предприемачи, в които събрахме хора, които се определят с този термин и работихме за развиване на техните идеи и планове, с помощта на инструменти като дизайн мислене и методите на участието. Започнахме и да следим вдъхновяващите хора от лигата на вътрешните предприемачи.

 

След малко затишие по темата, имахме чудесна възможност да я отворим отново, този път в Пловдив по покана на приятелите ни от Limacon. Погледнахме темата от гледна точка на бизнеса - каква е ролята на мениджърите да създадат среда, в която предприемаческото мислене и подход не само не се ограничава, но и се насърчава. Във формата на един от любимите ни методи Световно кафене (World Cafe) над 25 представители на местния бизнес обсъдиха темата и достигнаха колективно до няколко основни начина (нарекохме ги практики), които стимулират среда за вътрешно предприемачество:

 

“Грешките са възможности”

Култура на работа, в която грешките се възприемат като шанс за учене на нещо ново, рефлексия и подобрение. Даване на възможност за експериментиране с по-малки проекти и инициативи, което да намали страха от провал.

Преквалифициране - нови знания и умения

Вътрешни и външни програми и курсове за служителите, в които да развият допълнителни умения, необходими за разгръщане на потенциала на идеите им. Например обучение за финанси и бюджетиране за хора с технически специалности.

Стимули за вътрешните предприемачи

Материални, но и нематериални стимули, които да насърчават инициативността на хората. Отличаване на стойностните идеи и предложения.

Споделяне на отговорността

С предоставянето на повече възможности да следва и повече отговорност. Служителите, които искат да развият нов проект да носят част от отгворността (включително и финансова) за неговото осъществяване - по подобие на традиционните предприемачи.

Индивидуален подход

Менторство и коучинг с отделни служители, които имат по-висок потенциал да предприемат нещо ново. Редовни срещи и обратна връзка.

и последно, но не на последно място:

Цялостна програма за вътрешно предприемачество

Поставяне на вътрешното предприемачество като организационен приоритет и като част от ценностите на организацията, подкрепено с конкретна програма, която го насърчава.


 

Какви са вашите размисли по темата? Какво бихте искали да обсъдим на следващо събитие за вътрешното предприемачество? Пишете ни!