Няколко урока за вътрешното предприемачество

Работата ни по темата вътрешно предприемачество е процес на постоянно учене. Споделяме накратко някои от нещата, от които научихме досега.


Иновациите не се случват в изолация

Иновациите се случват там, където има пресичане на гледни точки, отдели, мнения. За да създадем среда за вътрешно предприемачество, са ни нужни повече "пространства", в които това да се случва.


Хора, а не (само процеси)

Предприемачеството е и много личен процес. Успешните програми за вътрешни предприемачи са тези, които се фокусират и върху личното отвъд бизнес плана.


За ролята на мениджмънта

Успешните инициативи за вътрешно предприемачество и иновации се случват, когато средния и висшия мениджмънт са на една вълна и смятат темата за стратегически важна за организацията.


Малките стъпки понякога са големи

Да започнеш с малките стъпки често има по-голям ефект отколкото да планираш идеалната програма наведнъж. По-бързо, по-малко рисково, по-устойчиво…


Раждането на идеи не е линеен процес

Процесът на измисляне и оформяне на дадена идея рядко е линеен - “имам конкретна идея, давам я и тя се изпълнява и носи ползи”. Много организации се стремят да насърчат предприемаческото мислене в екипите си, като изпускат тази проста истина и се сблъскват със съпротива и ниски резултати.

—-

Анна Димитрова