Как се раждат добрите идеи

Процесът на измисляне и оформяне на дадена идея рядко е линеен - “имам конкретна идея, давам я и тя се изпълнява и носи ползи”. Много организации се стремят да насърчат предприемаческото мислене в екипите си, като изпускат тази проста истина и се сблъскват със съпротива и ниски резултати.

201901041022321000.jpg

Най-често в историята на онези истински успешни примери нещата се случват хаотично и дадено предложение може да еволюира, промени, надгради и дори да придобие съвсем друг вид, когато носителят му има възможност да получи обратна връзка, подкрепа и време. Случва се първоначалната идея да няма много стойност, но с доработване може да стане наистина ценна. Важно е да се създаде лека структура, където хората да могат да “обработят” идеите си преди да получат финална оценка. Даването на оценка “НЕ” на ранен етап убива мотивацията и желанието на хората да бъдат активни в бъдеще.

201901041022321000.jpg

Същевременно броят на генерирани идеи е много важен за развитието на предприемаческата култура в една фирма. Служителите е добре да усетят, че е важно да се споделят повече разнообразни идеи, като голяма част от тях няма да се осъществят, но могат да провокират друг да ги надгради.

Вие как стимулирате идеи в своя екип?

Антон Вълков