За практиката

Гениалният пианист не спира да свири всеки ден до края на живота си. Атлетът не спира да тренира след като спечели златен медал. Готвачът продължава да търси и експериментира нови рецепти дори когато стане шеф в известен ресторант. Отдаденият родител продължава да води разговори с детето си дори и когато то стане родител.

Всичко това са примери за хора, посветени на някоя практика. Има нещо загадъчно и необяснимо в практиката. От една страна всички я разбираме - колкото повече правиш нещо, ставаш по-добър, разкриваш нови граници и научаваш нещо за себе си. От друга - светът около нас, особено в бизнеса и управлението, не е напълно пригоден за това хората да се развиват като практици. Понятията от старите занаяти (практики) като чирак и калфа отсъстват от света на човешките ресурси. Очакваме от експертите, консултантите и мениджърите да имат готови отговори за всяка ситуация. Професионалисти от всякакви сфери нарочно крият информация за работата си, за да не им “открадне” някой престижа. Постоянно се развиват и въвеждат модели и методи, които ни обещават, че в няколко стъпки ще ни дадат отговор как да сме по-ефективни (богати, умни, убедителни и т.н.). Планираме, така че нещата да имат ясно начало и край.

  • Да бъдеш в практика означава да осъзнаеш, че всеки опит и преживяване добавя стойност към твоето развитие, но и към това на практиката (общото) и останалите практици.

  • Да бъдеш част от общност от практици, които едновременно развивате практиката, но и черпите от нея. Да бъдеш и учител и ученик във всеки един момент.

  • Да можеш да бъдеш и добър участник/последовател, а не само добър водещ/ръководител.

  • Да осъзнаваш каква роля играе личната ти нагласа и вътрешно състояние към начина, по който практикуваш практиката.

  • Да знаеш, че самата практика се развива и съответно няма момент, в който знаеш и можеш всичко.

В общността от практици Art of Hosting, от която сме част, сме се посветили на практиката на смислените разговори и участието. Обичаме да говорим за модели и концепции за света, организациите и хората. Но правим и една крачка напред. Практикуваме разговори. Ежедневно. В работни ситуации, личния си живот и с приятели. Учим се както от международните обучения, които се случват постоянно по света, така и от живия живот. И връщаме към практиката. Не оставаме с идеите и концепциите, а търсим как те се случват в света около нас.

Коя е вашата практика? Какво означава за вас да сте практик?

Антон Вълков