Какво са социалните лаборатории

За какво говорим, когато говорим за социални лаборатории? Какви са тези “пространства”, в които хората са не просто учени или представители на бизнеса, нито пък активисти или предприемачи, а са всички тези роли и няколко други, за които все още нямаме добри имена. Пространства, в които те работят заедно отвъд титлите и опита си, за да създават нови решения.

Социалните лаборатории не са единични работилници, обучения или експертни групи. Те са платформи за справяне с комплексни предизвикателства.

Те са социални. Социалните лаборатории започват, като обединяват различни участници, за да работят в екип, който действа колективно. В идеалния случай са съставени от различни сектори на обществото като правителството, гражданското общество и бизнес общността.

Те са експериментални. Социалните лаборатории не са еднократни преживявания. Те са продължителни и устойчиви усилия. Екипите в социалните лаборатории, също както и в научните лаборатории, подхождат експериментално и итеративно. Тестват хипотези, прилагат, променят, учат се от това, развиват нови хипотези. Това отразява експерименталния характер на социалните лаборатории, който е различен от проектния характер на много от традиционните социални дейности.


Те са системни. Идеите и инициативите в социалните лаборатории и разработените прототипи се стремят да бъдат системни по своята същност. Това означава да се опитвате да измислите решения, които излизат извън рамките на симптомите на проблема и се стремят да се справят с първопричината, поради която нещата не работят. В основата им са въпросите и хипотезите, а не готовите отговори.

Анна Димитрова

---

Повече за социалните лаборатории, които прилагаме в нашата практика, ще споделим в серия от статии, а междувременно можете да прочетете за успешни социални лаборатории по света тук.

Open Space Collective