Два избора

В организациите често има една специфична "порода" служители, които обичат да излизат извън рамките на длъжностната си характерисктика, които постоянно търсят начини да подобряват, да оптимизират и да търсят най-добрите решения. Те допринасят отвъд заложените KPIs и директни изисквания. Накратко, хора с предприемаческо мислене. Колкото по-голяма е организацията и по-негъвкава средата, толкова по-трудно става за тях да поддържат пламъка жив. Така пред тях често остават 2 избора - малко по малко да започнат да вършат само това, което се изисква от тях, или да изберат да поемат по път, извън организацията.

Има и 2 типа организации. Тези, които виждат силата на тези вътрешни предприемачи и се превръщат в платформа, в която те да развиват нови начини на работа, нови продукти и услуги и като резултат постигат много повече от изначално поставените цели. И тези, които в дългосрочен план просто губят конкурентно предимство...

Кой тип е вашата организация?

 

Анна Димитрова