Back to All Events

Ефективни работни срещи - онлайн издание

Какъв по-лесен, ефективен и евтин начин да започнете да променяте организационната култура и начина, по който работите, от качествената промяна в начина, по който организирате и провеждате срещите си? Опитът доказва, че по-качествените срещи водят до по-добри резултати, по-удовлетворени и по-ангажирани екипи и създаване на наистина иновативни решения.

Започнете по-голямата трансформация на екипа и организацията си от малките стъпки!

Фокусът на обучението е върху усвояването на практични инструменти и методи, с които да планираме, провеждаме и обобщаваме ангажиращи срещи, които водят до устойчиви резултати.

Онлайн обучението е изцяло практически насочено и използваме доказано ефективни методи за ангажиране като дизайн на процеси и лидерството на участието (Art of Hosting). Независимо дали става дума за ежеседмичната среща на екипа, голяма конференция, събитие или обществена дискусия, ще разгледаме някои общи принципи за по-добра комуникация и въвличане на участниците и конкретни стъпки, които всеки може да приложи непосредствено след участието си в онлайн курса.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО?
- Мениджъри на екипи и проекти
- Специалисти по човешки ресурси
- Обучители, преподаватели, фасилитатори
- “Вътрешни” предприемачи
- Представители на НПО и обществени организации
- Предприемачи

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?
- Знания и умения за подготовка, провеждане и обобщаване на ангажиращи срещи, които водят до конкретни резултати и ангажират хората около обща идея или проект;
- Последваща консултация с водещите по подготовката и провеждането на предстояща среща или събитие;
- Допълнителни материали по темата
- Включване в група с всички досегашни участници в изданията за обмен на добри практики и материали
- Отстъпка за предстоящия целодневен мастър клас по темата

Обучението е продължение на успешната серия обучения “Ефективни работни срещи” в София и Пловдив през 2017 и 2018 г.

ВОДЕЩИ
Анна Димитрова и Антон Вълков са практици в международната мрежа на Art of Hosting и имат богат опит в дизайна, воденето и обобщаването както на редовни екипни срещи в малък формат, така и на формати с над 100 човека, които ангажират разнообразни заинтересовани страни в дългосрочни процеси. Някои от организациите, с които работят за по-добри срещи включват: Салвис Фарма, Асоциация Родители, Фондация Пловдив 2019, Европейска комисия, ИКЕМ, Българска асоциация за управление на хора и други.

Практическа информация:

Форма за регистрация: https://goo.gl/forms/PQnPWKQdjgOng0PT2

Цена: 25 лв.

Технически изисквания: Нужна ви е единствено добра интернет връзка. След потвърждение на записването ще изпратим линк за достъп до курса.