Back to All Events

А ако служителите мислят и действат като предприемачи?

Основното конкурентно предимство на организациите са хората и способността им да бъдат предприемчиви и проактивни.  Организациите са изправени пред все повече предизвикателства отвътре и отвън. Един от най-ефективните начини за справяне с тях e силата на служителите да мислят и действат като предприемачи.

Чували ли сте за вътрешните предприемачи? Това са агенти на промяната вътре в организацията, които създават нови начини на работа, нови продукти и услуги или свързват работата на организацията с дадена кауза.

Заповядайте на среща, инициирана в партньорство с Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), в която да обменим опит и да научите повече за вътрешното предприемачество и ролята му в привличането и задържането на таланти, създаването на истински ангажирани екипи и превръщането в предпочитан работодател за новите поколения.

Open Space Collective партнира с международната мрежа The League of Intrapreneurs, за да постави началото на общност от вътрешни предприемачи в България.

Място: зала на Есенс център, ул. "6-ти септември" 37

Програма:

09:30-10:00 Регистрация, кафе

10:00-10:30 Откриване, запознаване, представяне на The League of Intrapreneurs

10:30-11:15 Споделяне на добри практики за вътрешно предприемачество: дискусия с участието на Златина Михайлова (Софарма трейдинг), Николай Чалъков (Инч-Фриго и СТООС), Моника Балчева (Societe Generale Експресбанк)

11:15-12:30 Какво подкрепя и какво спира предприемаческата култура в компаниите? - световно кафене, с водещи Антон Вълков и Анна Димитрова

12:30-13:00 Обобщение и закриване

Участието в събитието е безплатно за членове на БАУХ, но изисква предварителна регистрация. За нечленове на БАУХ участието изисква предварителна регистрация и заплащане на такса от 20 лв. с вкл. ДДС. За регистрация ТУК