Filtering by: Работилница

Дизайн на процеси за ангажиране
Dec
1
to Dec 2

Дизайн на процеси за ангажиране

  • Лаборатория за градски дизайн, сдружение Трансформатори (map)
  • Google Calendar ICS

Работилницата дава нов поглед върху това как се случва промяната и каква е нашата роля в нея. Разглежда включването на разнообразни заинтересовани страни в процесите и проектите, които управляваме и организираме, по начин, основан на разбирането за организациите като живи ситеми, за работата като процес, а не механична последователност от дейности. 

View Event →