За "трудните" проблеми с любов

В един скорошен блог пост Сет Годин говори за “трудните проблеми”. В нашата практика ги наричаме комплексни предизвикателства. Такива, които не знаем откъде да захванем, за които обичайните подходи не работят и няма добра практика, която да приложим. Когато срещнем такова предизвикателство е много изкушаващо да се повярваме, че има верен отговор, че след А и Б непременно следва В, да планираме проект и да вярваме, че ако постигнем заложените индикатори, предизвикателството ще се разреши.

Най-често обаче не е така. При комплексните предизвикателства се налага да подходим системно. Да ни стане неудобно, да приемем, че подходът ни може и да не работи, да влезем в режим на експериментиране, тестване, валидиране. Да работим с хора, които не са съвсем на нашето мнение. Да създадем условия, в които различните мнения, опит и позиция са ценност и водят до създаването на алтернативни подходи и (частични) решения на комплексните предизвикателства. Този подход е добре познат на учените, откъдето идва и метафората за "лаборатория".

И така отново и отново, защото побутвайки системата в една посока, отваряме поле за действие в още няколко посоки. Не е лесно, не е предвидимо и изисква нов тип лидерство и кураж за работа по нов начин.

Анна Димитрова

---

Повече за социалните лаборатории, които прилагаме в нашата практика, ще споделим в серия от статии, а междувременно можете да прочетете за успешни социални лаборатории по света тук.


Open Space Collective