Какво се случи на уикенд "Нови знания и умения"

След успешния първи предприемачески уикенд, проектът ни Пре-създай Пловдив продължи с пълна пара и с второто тематично събитие, посветено на новите форми на учене и личностно развитие. Отворената ни покана събра 25 ентусиасти в Отсреща, които работиха по три идеи:

“Разказвай ми…” - пространство за тийнейджъри

Ето и споделяне от авторката на идеята - Мария Ангелова:

“Участието в уикенда ми даде шанса да се срещна с хора, за които промяната в нагласите спрямо образованието и на самото образование е много важно. Успяхме да обменим идеи и да изслушаме различни мнения.

Събитието много ми помогна, защото представих една своя идея за създаване на пространство за тийнейджъри, в което те да могат да творят, развиват знанията и уменията си, общуват и работят с младежи на своята възраст и се изграждат като отговорни граждани в нашето общество. Имах възможност да работя структурирано по идеята си, следвайки модел за планиране, представен от организаторите. В процеса бях подпомогната от ментор от тяхна страна и от активното участие на други участници, които проявиха интерес към моята идея. Това ми помогна да си изясня много от нещата, които за мен до този момент бяха неясни или за които не бях мислила, тъй като нямам опит с такива начинания.

Тръгнах си от уикенда с твърдото убеждение, че ще работя сериозно за осъществяване на идеята си, както и с много практични съвети, които ми помогнаха да повярвам повече в това, което съм измислила и затвърдиха убеждението ми, че има смисъл от едно такова място. Вече знам какво трябва да направя първо и как мога да го осъществя. С удоволствие ще споделя, когато то вече е факт.”

Ателие за дарби и творчество

Тереза Радичева постави темата за развитие на нейното вече съществуващо пространство в място за творчество и развитие на дарбите на деца и възрастни. Отборът се развихри с множество идеи, експериментира, направи импровизирани интервюта с деца и възрастни по улиците, а посещението им в мястото провокира още повече иновация.

Алтернативно демократично училище

Част от участниците формираха група, в която да дискутират възможностите за откриване на алтернативно демократично училище в Пловдив. Отборът обмени опит  от съществуващи инициативи и проекти, и в дълбочина изследва темата за новия тип учене, като се зароди идеята за редовни срещи на общност от хора, които се вълнуват от темата.

Благодарим на менторите Биляна Богданова, Светла Тодорова, Елена Стойчева и Гергана Георгиева за неоценимата помощ към участниците и нас организаторите!

Следващият уикенд предстои на 14-15 юни: “По-здрав и чист живот”.

Предприемаческият уикенд “Нови знания и умения” е част от проекта “Пре-създай Пловдив” и от програмата на Пловдив - европейска столица на културата 2019.