Back to basics за предприемачи

Анна Димитрова

Идеята за обученията на Open Space Collective се зароди след години работа с общности, организации и предприемачи по теми, свързани с по-смисленото правене на бизнес, по-устойчивата среда и по-щастливия живот. През това време част от екипа ни подкрепяше социални предприемачи на два континента, а другата част - започна свой собствен бизнес. Тези няколко години ни позволиха да се учим от личните си грешки и от тези на останалите, да работим с различни подходи и инструменти и да усетим, че предприемачеството, както и сложният свят около нас, се променя.

  • Клиентите все повече се интересуват от това от кого купуват, каква е историята зад продукта. Все повече компании залагат именно на създаването на общности около продуктите и услугите си.

  • Служителите все повече се интерсуват с кого работят и дали с работата си допринасят за някаква каузa. Не едно изследване показва, че за младите поколения средата и усещането за удовлетвореност са водещи при избора на работа.

  • Предприемачите все повече мислят за въздействието си и комбинират правенето на печалба и правенето на добро без задължително да са социални предприемачи.

Разбирането ни е, че повечето от методите, с които работим в света на стартъпите, се фокусират главно върху "механичната" част на предприемачеството. А то е в процес на промяна и предприемачите имат нужда от все по-холистичен и човешки поглед върху нещата.

Тази промяна е до голяма степен е и завръщане към най-основните и естествени принципи в живота (back to basics) и това прави чисто механистичните подходи недостатъчни. Например, business model canvas е идеален ако фокусът ти е само върху създаването на продукт, но не и ако искаш да създадеш общност и “племе” което е част от мисията ти и да играе ролята на “посланник" на марката. А когато говорим за естествени принципи и процеси, какво по-силно вдъхновение от природата? Все по-популярни автори като Фредерик Лалу говорят за нови бизнес модели, които са вдъхновени от природата, и превръщат самоорганизацията и сътрудничеството в сърцето на организациите и дават тласък на teal движението. В практитки като Art of Hosting едно от основните схващания е, че организациите са живи системи, а подходи като дизайн мисленето поставят истинското емпатично разбиране на хората в центъра на бизнеса.

Всичко това ни вдъхнови да опитаме да "свържем точките" и да приложим тези и други разбирания и инструменти на практика. В сърцето на обученията на Open Space Collective са следните принципи:

  • Сигурно пространство: вярваме, че да бъдем уязвими и честни със себе си е първата крачка по създаването на услуги и продукти, които имат смисъл за нас и за света. Да сме наясно със себе си и мотивациите си е изключително важно и би ни спестило много главоболия на по-късен етап.Стигането до тази яснота не е лесно и може да малко некомфортно. Ето защо, за нас е важно да създадем пространство, в което да говорим искрено за идеите и проектите си, но и за страховете и мечтите си. Важно за този процес е истинското слушане и влизането на участниците на "една вълна". За да постигнем това използваме практиките на кръга и check-in, които се използват и от компании като Google.

  • Лаборатория за експерименти: за нас ученето е пространство, в което да запретнем ръкави и да случим идеите си - може би на първо време без бюджет и с подръчни материали, да тестваме, да не се страхуваме от първата крачка и да сме готови да променяме и адаптираме според променящата се среда.

  • Общност: “Нужно е цяло село, за да се отгледа дете” - така е и с идеите. Намерението ни е да създадем общност от хора, които се учат един от друг, подкрепят се, предизвикват се и се забавляват. Всеки има нужда от своето “племе”, с което да случва промяната. Силата ни е в това, че събираме на едно място хора с различен опит и експертиза и стимулираме обмена между тях, колективната интелигентност и раждането на нови идеи.

  • Колективна интелигентност: не вярваме, че имаме всички отговори и цялото знание, но вярваме, че разнообразна група от хора, обединена от общо намерение би била близо до “пълното знание”. Ето защо, в уикенда знанието се съ-творява от всички заедно и е в процес на постоянно преоткриване. За да постигнем това използваме методите на участието Art of Hosting.

  • Въпроси, а не отговори: за нас е по-важен процесът отколкото крайният резултат. Ето защо се стремим да задаваме силни въпроси, които пораждат множество силни отговори, а не търсим един единствен “правилен такъв”.

  • Учене чрез правене: няма как да научим една игра, докато не я изиграем. Така е и с ученето, и с проектите, по които работим. В отучилището експериментираме и работим по собствените си проекти, а не (само) водим записки. За да постигнем това в рамките на кратък уикенд ще използваме практики като Open Space и дизайн мислене.