Разговорите като инструмент за промяна

Антон Вълков

Ако сте като много от хората, работещи в големи организации, и ви помоля да опишете един обичаен ден в офиса, най-вероятно ще ми разкажете за разговорите и срещите, които сте провели – с колеги, с шефа си, с клиенти или доставчици. Понякога забравяме каква съществена част са разговорите от ежедневието ни. Може би защото са нещо толкова естествено и сякаш няма нужда да мислим за тях. Все повече се говори и пише за голямото им значение за бизнеса и развитието на всяка предприемаческа идея.

Какво би било, ако направим малки промени в начина, по който ги водим? Този въпрос изследваме в общността Art of Hosting, както и в различните проекти на Open Space Collective, вярвайки че различният тип разговори могат да доведат до съществено различни резултати. Когато говорим за „вътрешните“ предприемачи, темата за ангажирането на хората около нови идеи е още по-актуална. Всяко начинание, което предприемеме в организацията, в която работим, изисква да помислим за процеса, през който ще преминат хората. От момента на споделянето на идеята с няколко близки колеги, до по-широкото ангажиране на други отдели, мениджмънта, дори и външни партньори и контрагенти. Колкото е по-голяма промяната, толкова повече разговори и срещи на различни нива трябва да проведем.

Това е и причината в обученията за вътрешни предприемачи да обръщаме голямо внимание на т.нар. методи на участието (известни и като Art of Hosting). Говорим за малки промени с голям ефект – например техники за откриване на срещата – chеck-in, но и за по-цялостно осъзнаване и учене за процесите на трансформация и нашата роля като техен дизайнер. Стъпваме на разбирането, че организациите и екипите в тях са живи системи, което означава, че те не могат да бъдат стриктно направлявани към желаната от нас посока, а по-скоро трябва да поканим хората в разговори около промяната, която искаме да се случи.

Срещите възприемаме като изследване, в което слушаме всички, вместо като средство само да сведем информация до колегите. Предизвикателство е да поканим разнообразието на гледни точки и да съ-творим решенията, вместо да хабим енергия да накараме хората да следват нашия предварително начертан сценарий. Както гласи и един от принципите на Open Space Collective - “въпросите са по-важни от отговорите”.

Някои от уменията за водене и участие в смислени разговори са съвсем прости, но сякаш понякога ги забравяме или пък не ги практикуваме достатъчно. Поканата ни към вас е да бъдете по-осъзнати за това как водите важните за вас срещи и разговори.