Как да насърчим предприемаческия дух в бизнес екип?

С този въпрос ни потърси ръководител на голям екип във водеща финансова институция и заедно направихме дизайн на предприемаческо преживяване, в което да предизвикаме темата. В първата част се фокусирахме върху това да стимулираме сътрудничеството вътре в екипа, съвместната работа отвъд стандартните задължения и генерирането на свежи идеи за вътрешни подобрения.


След като започнахме с по-дълбок check-in за личната мотивация да работи в екипа, отделихме малко време на това какво прави екипа уникален и чрез метода Позитивно изследване (Appreciative Inquiry) участниците споделиха истории за успешно сътрудничество вътре в екипа.


В същинската част формирахме четири отбора, които работиха по идеи за вътрешни подобрения и оптимизации. Водени от ключови въпроси, които бяхме подготвили, те преминаха през “защо”-то на идеята, конкретните стъпки за реализация и планиране. В даден момент направихме завъртане между отборите за събиране на обратна връзка. Приключихме с презентации на следващите стъпки на всеки един от отборите за следващите шест месеца - до следващата предприемаческа работилница, която предстои.


Убеждението ни, че такъв лесен, но ефективен формат - без дълги презентации и лекции, с фокус върху реалната работа - постига добри резултати, се затвърди от положителната обратна връзка от всички участници. Очакваме да чуем скоро и за резултатите от приложеното!


А вие какво правите, за да насърчите предприемачески дух във вашите екипи?