Как да създадем обща визия и действия за професионално образование по електрическа мобилност?

Разказ за успешно междусекторно сътрудничество


Всичко започна, когато нашият колега и приятел Стефан Апостолов ни покани да подкрепим провеждането на работна среща на Индустриалния клъстер за електрическа мобилност (ИКЕМ). Екипът на клъстера беше осъзнал стратегическата необходимост за създаване на добре подготвени специалисти в средното образование, които да поддържат увеличения в бъдеще брой електрически превозни средства в България. Това, което ни привлече в тази задача, беше подходът към пълноценно въвличане на разнообразни заинтересовани страни  още от самото начало на “проекта” - от академичните среди, през професионални гимназии, министерството на образованието до бизнеса. Вместо презентиране на предварително планирана идея, първата среща даде възможност за изследване на темата и разнообразните гледни точки към нея, както и не по-малко важното - опознаване и свързване на хората от различни организации. Вярваме, че това е най-подходящият начин за започване на междусекторна инициатива - въвличане и съвместно създаване, вместо “убеждаване” за вече измислена концепция.Създадохме процес, в който срещите на цялата инициативна група се редуваха с индивидуални разговори, водени от екипа на ИКЕМ. Постепенно от създадената споделена визия се премина към конкретно планиране на дейности и приоритети. 

Резултати

В рамките на три години по инициативата са обучени 20 преподаватели и са разкрити паралелки по „Електрически превозни средства“ в пет професионални гимназии, в които са обхванати 168 ученици. Има готовност пет центъра за професионално обучение да стартират курсове по части от професиите „Техник на ЕПС“ и „Монтьор на ЕПС“. В края на 2018 г. моделът на ИКЕМ получи и институционална подкрепа като беше създаден Секторен съвет по електрическа мобилност към МОН, който да бъде формална платформа за диалог по темата между всички заинтересовани страни.Подход

Избрахме подход, основан на неформалното общуване и човешкото свързване между участниците като предпоставка за ползотворно сътрудничество. Опитахме се да свързваме различните гледни точки и да планираме въз основа на реалните нужди на гимназиите и бизнеса. С ясното разбиране, че експериментираме, в началото работихме спрямо зараждащите се идеи и планирахме малки следващи стъпки, докато достигнем до по-ясна концепция. Във всяка среща отделяхме специално време за споделяне от всеки участник за изминалия период, резултатите и предизвикателствата, преди да пристъпим към планиране.


Паралелно работихме със Стефан, за да може той самостоятелно да влиза повече в ролята на “домакин” на срещи и процеси в организацията. 

Опитът от в тази инициатива още веднъж потвърди вярването ни, че смислените обществени промени се случват с колективни усилия; с добре структуриран процес, основан на разговори и свързване между разнообразни участници; адаптивен подход на планиране и работа, позволяващ креативност и разчупени идеи. 

В ИКЕМ имаше опити в предходните години за развитие на подобна идея. Неуспехът им се основаваше на начина фасилитиране на срещите, при който всяка от страните се стремеше да покаже експертна значимост и почти не чуваше другите.

С подхода на Аrt of Нosting и умелото му прилагане от екипа на Open Space Collective получихме възможност всеки да бъде чут и мнението му уважено. Именно това е ключовият момент, в който се откриха пресечните точки и стана свързването и изграждането на общност около кауза. Много ценно беше и обобщението правено след всяка от срещите, защото чрез тях УС на ИКЕМ се фокусираше върху действително най-важните неща .

Подкрепата и консултирането ми позволиха и развитие на мои умения в практикуването и днес те вече са устойчив начин на работа и на УС в оперативната му дейност.
— Стефан Апостолов, член на УС на ИКЕМ

Заглавно изображение: Kaleidico on Unsplash